Branschnyheter

Här finns de senaste nyheterna som berör försäkrings-
förmedlare. Du som medlem kan läsa särskild information
och fler nyheter om du loggar in.


2 mars, 2021

Nytt pris för bästa sjukvårdsförsäkring i SFM:s enkät 2021

SFM:s medlemmar företräder många kunder runt om i landet som väljer att teckna privata sjukvårdsförsäkringar. Idag omfattas 700 000 svenskar av privata sjukvårdsförsäkringar varav hälften är låg- eller medelinkomsttagare enligt Svenskt Näringsliv. Sjukvårdsförsäkringar och valet att teckna en sådan har ökat kraftigt senaste åren och idag erbjuder ett stort antal försäkringsbolag i Sverige sjukvårdsförsäkringar. Sjukvårdsförsäkringen finansieras med… läs mer

10 februari, 2021

Konsumenttrender från EIOPA

EIOPA publicerar årligen en trendrapport med fokus på konsumentmarknaden som i vanliga fall är återblickande på föregående år och baserar sin rapport på input från flera olika intressenter (försäkringsförmedlare, försäkringsgivare, konsumenter) och nationella tillsynsmyndigheter. Rapporten syftar till att ge en preliminär översikt över effekterna på de olika delarna av försäkringssektorn, åtgärder som vidtagits och de… läs mer

8 februari, 2021

IDD fungerar väl men finns behov av regleringsstabilitet, SFM svarar EIOPA

SFM har, genom den europeiska medlemsorganisationen för försäkringsförmedlare BIPAR, besvarat EIOPA:s enkät inför utvärderingen av IDD. Frågeformuläret berör de delar som ska leda fram till en rapport som EIOPA har i uppdrag att ta fram över implementeringen av IDD, bedömt Q4 2021. SFM:s uppfattning gällande IDD är att förutsättningarna som finns i regelverket för implementering… läs mer

8 februari, 2021

Finansinspektionens prioriterade områden för 2021

Finansinspektionen har presenterat de områden som är prioriterade i tillsynen under 2021. Fokus är konsumentskydd, penningtvätt och framtida risker till följd av coronapandemin. Läs hela FI:s promemoria här.   Utöver att fortsätta utöva aktiv tillsyn över värdepappersbolagens tillämpning av omsorgsplikten kommer myndigheten fortsätta granska hur försäkringsföretagen lever upp till reglerna om försäkringsdistribution med ett fokus… läs mer

8 december, 2020

Rapport om utvidgad flytträtt från Finansinspektionen – SFM kommenterar

Svenska försäkringsförmedlares förening är positiva till åtgärder som leder till en klok flytträttsmarknad i balans mellan kundskydd och fria marknadsförutsättningar för aktörer. En marknad i konkurrens bidrar till bättre tjänster, bättre produkter och lägre priser. Försäkringsförmedlare är en aktör på försäkringsmarknaden som har möjlighet att konkurrensutsätta produktutbudet till förmån för kundernas bästa intresse. SFM är… läs mer

7 december, 2020

Ersättning för utebliven vinst ställer till stora problem

Artikel publicerad av Risk & Försäkring, Georg Ebert, länk till artikeln här >>>   En finansiell rådgivare ska kunna få betala ut ersättning även för bland annat utebliven vinst vid oaktsam eller uppsåtligt felaktig rådgivning. Detta föreslogs i propositionen “Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning” som regeringen lade fram den 24 november. Både Svensk Försäkring och SFM anser… läs mer

24 november, 2020

Vägledning för kundkännedom för försäkringsförmedlare lanseras

Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt) har tagit fram och beslutat ytterligare vägledning inom penningtvättsregelverket. Bakom SIMPT står SFM och sex andra branschorganisationer. Nytt för årets vägledningar är att SFM, med hjälp av medlemmar, utvecklat en praktisk vägledning för försäkringsförmedlare om kundkännedom. Arbetet inom Simpt är ett bra exempel på hur våra medlemmars engagemang tillsammans med… läs mer

19 november, 2020

Ny agenda för EU:s konsumentpolitik

Europeiska kommissionen har lanserat den nya konsumentagendan med prioriteringar för konsumenter i EU 2020- 2025. Den nya agendan tar ett helhetsgrepp kring konsumenter via olika sektorer och målet är att säkerställa konsumentskydd vid genomförande av annan EU-politik. EU- kommissionen prioriterar i agendan en grön övergång, digitaliseringen, efterlevnad av konsumenträttigheter och särskilda behov hos utsatta konsumenter…. läs mer

9 november, 2020

Glädjande att kundnöjdheten ökar inom försäkringsförmedlarbranschen

Pressmeddelande: Glädjande att kundnöjdheten ökar inom försäkringsförmedlarbranschen Försäkringsförmedlarbranschen fortsätter ha ett högt förtroende bland sina kunder. I svenskt kvalitetsindex (SKI) årliga undersökning som presenterades i dag är det tydligt att försäkringsförmedlarbranschen ökar i kundnöjdhet i år igen. Rapporten lyfter relationen mellan kundnöjdhet och hållbarhet liksom information och tillgänglighet som viktiga faktorer för kundupplevelsen. Årets rapport… läs mer

26 oktober, 2020

Finansinspektionen om försäkringsdistributörer i ny tillsynsrapport

Finansinspektionen har nyligen i en tillsynsrapport pekat på vikten av konsumentskydd i samband med försäkringsdistribution och att konsumenter ska erbjudas produkter som är lämpliga i förhållande till deras behov och förutsättningar, så kallad målmarknad (Fullständiga rapporten finns längst ned på denna länk). SFM sätter stort värde i ett starkt konsumentskydd som bygger på transparens och… läs mer