Branschnyheter

Här finns de senaste nyheterna som berör försäkrings-
förmedlare. Du som medlem kan läsa särskild information
och fler nyheter om du loggar in.


30 maj, 2024

Stort engagemang i SFM:s årliga förmedlarundersökning. Idag presenteras vinnarna! Undersökningen har i år utökats med pris för bästa cyberförsäkring.

Det är nu sjätte året i rad SFM tillsammans med Brilliant Future genomfört en omfattande undersökning bland SFM:s medlemmar om vilka försäkringsbolag som har de bästa förmedlardiskarna och anledningen till detta. Undersökningen är baserad på kvantitativ data och baseras på svar från dryga 800 försäkringsförmedlare och administratörer. Idag presenteras vinnarna i samtliga kategorier: Förmedlarnas val… läs mer

28 maj, 2024

PRM: Stark utveckling av den förmedlade sakförsäkringsmarkaden, SFM publicerar idag branschrapport om Förmedlad sakförsäkring i Sverige

Denna rapport är den andra i sitt slag och framtagen av Svenska försäkringsförmedlares förening med bidrag av både sakförsäkringsbolag och sakförsäkringsförmedlarbolag, i syfte att visa på värdet och storleken av den svenska förmedlade sakförsäkringsmarknaden inom företagsförsäkring. Den svenska sakförsäkringsförmedlarmarknaden utgör en viktig del av samhällsekonomin och består av försäkringsförmedlarbolag och de försäkringsbolag som samarbetar med… läs mer

15 maj, 2024

Enkät om ersättnings- och provisionsmodeller

SFM har tidigare informerat om att FI kommer att genomföra en riktad enkät till försäkringsförmedlare angående ersättnings- och provisionsmodeller inom sparförsäkringar under våren 2024. Idag meddelar FI att enkäten kommer att skickas ut till försäkringsförmedlare med livtillstånd. Enkäten är obligatorisk och ska besvaras senast den 12 juni 2024.  FI:s information om enkäten finns här >>> https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2024/fi-granskar-ersattningar-provisioner-och-intressekonflikter/ En… läs mer

10 maj, 2024

Svenska försäkringsförmedlares förening tar över ordförandeskapet i Fullmaktskollen

Tove Hässler, vd på SFM, väljs till ny ordförande i Fullmaktskollen. Jenny Sjövall, SPP, väljs som ny suppleant. Vid den ordinarie bolagsstämman den 16 maj valdes Tove Hässler, vd på Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) till posten som styrelseordförande i Fullmaktskollen. Ordförandeskapet alternerar mellan SFM och Svensk Försäkring enligt en överenskommelse som finns mellan ägarorganisationerna. Styrelsen… läs mer

12 april, 2024

Lovisadomen- positivt besked från Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat beslut i Lovisadomen där man ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att ingåendet av de i ansökan beskrivna avtalen inte innebär att försäkringen inte är en pensionsförsäkring samt att uttaget av medel ur försäkringskapitalet inte medför att avskattning ska ske. HFD:s dom 6358-23 går att ta del av här >>> Pressansvarig Emilie Wiklund,… läs mer

8 april, 2024

Inbjudan till kostnadsfri digital utbildning om droger i samhället och på arbetsplats

När: 26 aprilTid: 8:10-9.00Var: Teams Droger och missbruk är en växande samhällsutmaning som sträcker sig över samhällets alla olika nivåer och verksamheter. Så också inom finans, förmedlar- och försäkringsbranschen. Kunskap kring hur dessa frågor kan hanteras på både verksamhets- och individnivå finns och SFM har som branschorganisation valt att lyfta fram den genom att bland… läs mer

13 februari, 2024

Enkät om ersättnings- och provisionsmodeller

Finansinspektionen kommer under våren 2024 att genomföra en riktad enkät till försäkringsförmedlare angående ersättnings- och provisionsmodeller inom sparförsäkringar. Enkäten är tänkt att genomföras under Q2. SFM välkomnar enkäten som ett led för en bättre sparmarknad med fortsatt hög tillgång till kvalitativ rådgivning, ett högt konsumentskydd och en god konkurrens. SFM ser positivt på ett högt deltagande bland våra medlemmar och uppmuntrar er att… läs mer

25 januari, 2024

SFM i grunden positiva till förslag om åtgärder mot penningtvätt

SFM är i grunden positiv till de förslag som Finansinspektionen föreslår i sin remiss om förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt men önskar vissa förtydliganden.   Sammanfattning  SFM välkomnar Finansinspektionens förslag att kravet på att varje verksamhetsutövare ska utse en centralt funktionsansvarig tas bort samt att en möjlighet införs för att lägga ut… läs mer

30 november, 2023

Simpt lanserar vägledning

Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt) har tagit fram ytterligare vägledning inom penningtvättsregelverket. Det vill vi uppmärksamma. När: Den 14 december kl. 09.30-11.30 Anmälan: Registrera dig via länken här Vidarebefordra gärna inbjudan till dina kollegor.  Program Välkommen Hans Lindberg, ordförande i Simpts styrgrupp Arbetet med vägledningen Hanna Wetter, kanslichef Simpt Aktuella frågor på penningtvättsområdetFinansinspektionen  Finanspolisen  Varmt välkommen! Simpt är en… läs mer

24 november, 2023

InsureNet samlade en bransch i bred bemärkelse

Sveriges nya forum för finans, försäkring och tech lanserades igår den 23 november med talare från bland annat EIOPA, Finansinspektionen, Konsumentverket, Paydrive, Lemonade, Insurely, EU-kommissionen och finansmarknadsminister Niklas Wykman. I publiken fanns representanter från många av SFM:s medlemmar, myndigheter, lagstiftaren och andra viktiga aktörer för den svenska försäkringsdistributionens funktion och framtid.  I horisonten ser vi… läs mer