Branschnyheter

Här finns de senaste nyheterna som berör försäkrings-
förmedlare. Du som medlem kan läsa särskild information
och fler nyheter om du loggar in.


25 september, 2020

Ny plan klubbad för stärkt kapitalmarknadsunion inom EU

EU-kommissionen har fastställt en plan för en starkare kapitalmarknadsunion inom EU och hänvisar till att den kommer vara central för att uppnå återhämtning efter Covid-19. I den nya handlingsplanen listar kommissionen 16 åtgärder, inklusive åtgärder som berör marknaden för försäkringsdistribution (höja kvaliteten på finansiell rådgivning, och en utvärdering av reglerna i samband med incitament, investeringsrådgivning… läs mer

22 september, 2020

Penningtvätt – därför måste försäkringsförmedlare ställa frågor

Penningtvätt – därför måste försäkringsförmedlare ställa frågor SFM presenterar branschgemensam kundinformation. Försäkringsförmedlare som distribuerar livförsäkring är en av de aktörer som omfattas av regelverket för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett viktigt led i att följa regelverket är att berörda aktörer får in tillräcklig information från sina kunder för att kunna bedöma risken… läs mer

22 september, 2020

EU- kommissionen om förberedelser inför Brexit

Brexit Nyligen gav EU-kommissionen ut en kommunikation om vilka förberedelser som krävs med anledning av Brexit. Nedan punktlista är ett utdrag av relevans för försäkringsförmedlare som bedriver gränsöverskridande verksamhet: Sedan den 1 februari 2020 har Storbritannien dragit sig ur Europeiska Unionen och blivit ett ”tredjeland”. Utträdesavtalet föreskriver en övergångsperiod som slutar den 31 december 2020…. läs mer

16 september, 2020

Dom i brittiskt testfall om avbrottsförsäkring

Financial Conduct Authority (FCA), brittiska motsvarigheten till Finansinspektionens avdelning för uppförandetillsyn, har drivit ett så kallat test-case i högsta domstolen för att pröva ett 21 individuella försäkringsvillkor från ett antal försäkringsbolag verksamma på den brittiska marknaden. Domen meddelades den 15 september och spänner över 150 sidor. Domen innebär inte ett beslut i enskilda fall av… läs mer

14 september, 2020

InsureEd söker en digital pedagog

Länk till InsureEds annons här: https://www.insureed.se/lediga-tjanster/   InsureEd stärker teamet med ytterligare en initiativrik och självgående kollega denna gång med inriktning mot teknik och digital pedagogik. I rollen som Digital pedagog konfigurerar och designar du vårt LMS (Learning Management System) att möta våra kunders behov av pedagogisk digital fortbildning. InsureEd är ett nystartat utbildningsbolag specialiserade… läs mer

14 september, 2020

SFM:s vägledningar ger riktlinjer för omsorgsplikt

Artikel publicerad av Risk & Försäkring, Georg Ebert, länk till artikeln här >>>   Omsorgsplikt, dokumentationskrav och rådgivning är de viktigaste beståndsdelarna i Sfm:s nya vägledningsdokument som nyligen publicerades. Sfm:s jurist Per Johan Gidlund berättar om varför det behövs vägledningsdokument och hur de ska utvecklas framöver.  Att bistå sina medlemmar med allmän rådgivning och information… läs mer

14 september, 2020

Den europeiska dataskyddsmyndigheten har beslutat om utkast till riktlinjer om personuppgiftsansvarig, delat personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden

(”Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR”). Remisstiden löper fram till 19 oktober 2020 och SFM kommer att besvara remissen via Bipar. https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor_sv https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ovrigt/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_en   Har ni frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta SFM:s jurist, Per Johan Gidlund, perjohan.gidlund@sfm.se

9 juli, 2020

Medlemsremiss på SFM-vägledningar

Försäkringsförmedling förutsätter högt förtroende från marknaden och genom vägledning till branschen skapas förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna. Genom samarbete mellan representanter från medlemmarna har SFM arbetat fram tre vägledningar som beretts via Forum för Livförsäkring respektive Forum för Sakförsäkring. Vägledningarna läggs nu ut för remiss till samtliga medlemmar som är… läs mer

15 juni, 2020

Möjlighet att tycka till om vägledning för att motverka penningtvätt!

Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – har publicerat utkast till uppdaterade och ny branschvägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering för öppen konsultation och synpunkter. Bakom Simpt står SFM och sex andra branschorganisationer. Nytt för årets vägledningar är att SFM, med hjälp av medlemmar, utvecklat en praktisk vägledning för försäkringsförmedlare om kundkännedom. Den öppna… läs mer

11 juni, 2020

SFM besvarar remiss – En översyn av reglering för tjänstepensionsföretag

Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM) har beretts tillfälle att ge synpunkter på rubricerade remiss. SFM är positiva till förslagen som leder till en bättre situation för egenföretagare, samtidigt som SFM är bekymrad över att individuell tjänstepension – vilken i många fall är vad egenföretagare tecknar – får konkurrensnackdelar i förhållande till kollektivavtalsgrundad tjänstepension. SFM vill även… läs mer