Branschnyheter

Här finns de senaste nyheterna som berör försäkrings-
förmedlare. Du som medlem kan läsa särskild information
och fler nyheter om du loggar in.


9 juli, 2020

Medlemsremiss på SFM-vägledningar

Försäkringsförmedling förutsätter högt förtroende från marknaden och genom vägledning till branschen skapas förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna. Genom samarbete mellan representanter från medlemmarna har SFM arbetat fram tre vägledningar som beretts via Forum för Livförsäkring respektive Forum för Sakförsäkring. Vägledningarna läggs nu ut för remiss till samtliga medlemmar som är… läs mer

15 juni, 2020

Möjlighet att tycka till om vägledning för att motverka penningtvätt!

Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – har publicerat utkast till uppdaterade och ny branschvägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering för öppen konsultation och synpunkter. Bakom Simpt står SFM och sex andra branschorganisationer. Nytt för årets vägledningar är att SFM, med hjälp av medlemmar, utvecklat en praktisk vägledning för försäkringsförmedlare om kundkännedom. Den öppna… läs mer

11 juni, 2020

SFM besvarar remiss – En översyn av reglering för tjänstepensionsföretag

Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM) har beretts tillfälle att ge synpunkter på rubricerade remiss. SFM är positiva till förslagen som leder till en bättre situation för egenföretagare, samtidigt som SFM är bekymrad över att individuell tjänstepension – vilken i många fall är vad egenföretagare tecknar – får konkurrensnackdelar i förhållande till kollektivavtalsgrundad tjänstepension. SFM vill även… läs mer

14 februari, 2020

SFM svarar på remiss om förslag till ändrade föreskrifter om försäkringsdistribution

SFM har beretts tillfälle att ge synpunkter på rubricerade remiss. Som representant för 1850 stycken försäkringsförmedlare är frågan om ansvarsförsäkring givetvis viktig för SFM. Förändringen av det grundläggande ansvarsbeloppet har varit förutsedd sedan november 2019 och SFM deltog i arbetet med det genom vår europeiska medlemsorganisation BIPAR. Vad gäller förändringarna som Finansinspektionen har mandat att… läs mer

14 februari, 2020

SFM värnar om konkurrensen till nytta för kunderna – remissvar på SOU 2019:44 Ett bättre premiepensionssystem

SFM står bakom en konkurrensutsatt finansiell marknad med ett fullgott konsumentskydd och därför är föreningen angelägen att lämna följande remissvar. Den nordiska och svenska fondmarknaden är unik, inte bara inom EU utom i världen. En stor andel av svenskarna använder fonder för sitt sparande, såväl för privat sparande som i tjänstepensioner. De har en mångfald… läs mer

10 februari, 2020

SFM söker utredningsekonom och marknadsanalytiker

SFM söker utredningsekonom och marknadsanalytiker Är du ekonom med inriktning mot nationalekonomi och med intresse för analys av samhällsfrågor? Vill du arbeta med utredningar kring hur försäkringsmarknad och samhällsekonomi samverkar och vara en röst i debatten om en viktig del av svensk ekonomi? Sveriges Försäkringsförmedlares förening, SFM, är branschorganisation för svenska försäkringsförmedlare och söker nu… läs mer

11 december, 2019

Målmarknad sakförsäkring – företag

På uppdrag av SFM:s Forum för sakförsäkring har en arbetsgrupp under hösten arbetat fram en struktur för kommunikation av målmarknadsparametrar och uppföljning av målmarknad inom förmedlad sakförsäkringsmarknad. Arbetsgruppen har bestått av ett tiotal representanter från både försäkringsbolag och försäkringsförmedlare inom sakförsäkring och Forum för sakförsäkring ställde sig bakom strukturen som presenterades av arbetsgruppen 2019-12-04. Den… läs mer