SFM lämnar yttrande till finansinspektionen gällande avgifter för försäkringsförmedlare.

SFM tillstyrker förslaget om att den lägsta avgiften för försäkringsförmedlare ska sänkas från 5 000 till 4 000 kronor, att avgiften per anställd försäkringsförmedlare förmedlade försäkringar sänks till 1 000 kronor och att den årliga avgiften för försäkringsförmedlare sänks till 1 500 kronor.

  • SFM välkomnar förslaget om en sänkning av avgifter för försäkringsförmedlare men sänkningen måste samtidigt ställas i relation till de avgifter för intyg som försäkringsförmedlare måste inhämta från Finansinspektionen för att få bedriva verksamhet, säger vd Karin Lindblad i samband med att SFM lämnat in sitt yttrande gällande avgifter hos Finansinspektionen.

Den 1 juli 2019 införde FI möjligheten att beställa skötsamhetsintyget. Det saknas, såvitt SFM är medveten om, någon föreskrift om att ett sådant intyg måste inhämtas från FI och SFM noterar att intäkterna för avgiftsklassen ”Utfärda intyg” ökade med nästan 700 procent från 2018 till 2019.

  • Så länge Finansinspektionen inte medger att berörda individer kan intyga skötsamhet i detta avseende på annat sätt än genom myndighetens egna intyg, anser SFM sammantaget att avgiften för att inhämta skötsamhetsintyget ska sänkas kraftigt. SFM anser även att FI bör räkna in dessa intäkter i den budget som avser avgiftsgruppen försäkringsförmedlare, säger vd Karin Lindblad.

Läs hela yttrandet här. 

Karin Lindblad, vd SFM

Karin Lindblad, vd SFM

Presskontakt: Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se