Försäkringsgivare:

QBE Europe SA/NV, filial Sverige
Sveavägen 13
111 57  STOCKHOLM

Org.nr: 516411-5403
Tel.nr: 08-587 51400
Email: infoqbesweden@se.qbe.com

Förmedlarbolag med tillstånd eller fysisk person med tillstånd, som blir medlemmar i SFM efter 1 april 2020, kan även ansluta sig till ansvarsförsäkringen under förutsättning att man är eller blir licensierade via InsureSec. Kontakta SFM:s kansli för mer information.

Nyanslutning av medlemsbolag

Medlemsbolag som önskar ansluta sig till SFM:s grupplösning ska  skicka in ansökningsblanketten till QBE, se mer om hur i information på blanketten. Försäkringsgivaren bekräftar då snarast till Finansinspektionen att försäkring finns via SFM:s gruppförsäkring.

Nyanslutning av bolag som ej är medlem
”Bryggförsäkring”

Bolag och förmedlare som i dagsläget står utan ansvarsförsäkring kan ansöka om en s k bryggförsäkring hos QBE, förutsatt att man har för avsikt att efter FI:s godkännande/tillstånd bli medlemmar i SFM.

För att ansöka om försäkringen mejlar man till SFM:s kansli info@sfm.se följande handlingar:

  • Komplett medlemsansökan (SFM), både för bolaget och förmedlare
  • Årsredovisning

QBE kommer att granska samtliga inkomna ansökningar individuellt och efter att ansökan godkänts kommer försäkringstagaren att erbjudas en bryggförsäkring för en period om 60 dagar, premien för perioden korrigeras pro-rata temporis. Den tillfälliga försäkringen gäller i övrigt enligt samma omfattning som försäkringen som erbjuds inom ramen för grupplösningen. QBE kan dock alltid åberopa särskilda skäl för att inte meddela försäkring.

Den tillfälliga försäkringen kommer alltid upphöra efter 60 dagar ifrån det att försäkringen träder i kraft. Efter FI’s godkännande och godkänt medlemskap i SFM flyttas försäkringen över till grupplösningen automatiskt.

Tillägg med ytterligare förmedlare

Även vid komplettering av befintlig försäkring så ska ansökningsblanketten skickas in. Om den nye förmedlaren inte redan är medlem i föreningen så ska även ansökan om medlemskap bifogas ansökan om ansvarsförsäkring.

Anmäl förändringar till FI

Så snart förmedlare börjar/slutar så ska detta meddelas Finansinspektionen. Försäkringsgivaren meddelar FI endast om du som förmedlare har ett eget fysiskt tillstånd hos FI, inte om du är anställd i bolaget.