XML4Sak (dokumentation)

 Styrgruppen 
Protokoll 2013

Protokoll nr 1-2013 Xml4Sak

Protokoll nr 2-2013 Xml4Sak

Protokoll nr 3-2013 Xml4Sak

Protokoll nr 4-2013 Xml4Sak

 

Mötesdokument
Teknikgruppsmöte 2013-02-23

Protokoll Xml4Sak 120223 signed 

Xml4sak Sammanställning 120220 

Teknikgruppsmöte 2012-01-19

Protokoll Teknikgruppsmöte Xml4Sak 120119 

Edward Ashan – Förslag på alternativ för scheman 

Teknikgruppsmöte 2011-11-16

Protokoll Teknikgruppsmöte Xml4Sak 111116 signed 

Presentation Xml för Sakförsäkringar 

Xml4sak version 1.0 

Teknikgruppsmaterial

ChangeLog

 

XML-filer

Xml4Sak-portfolio

Xml4Sak-messaging

Xml4Sak-basetypes

example

 

Grundmaterial

Xml4Sak – Generisk

Xml4Sak – Exempel Generisk

Xml4Sak-basetypes 2.0

Xml4Sak-basetypes

Xml4Sak-messaging

Xml4Sak-portfolio