Arbetsgrupper

Forum för livförsäkring
Glenn Nilsson, ordförande

glenn.nilsson@lovisastorm.se
08-613 05 17

Forum för sakförsäkring
Ulrika Lilliehöök, ordförande
ulrika.lilliehook@aon.se
08-697 40 00