Arbetsgrupper

Forum för livförsäkring
Glenn Nilsson, ordförande

glenn.nilsson@lovisastorm.se
08-613 05 17

Forum för sakförsäkring
Jonas Stenmark, ordförande

jonas.stenmark@sakra.se
072-247 40 86