Arbetsgrupper

Forum för livförsäkring
Glenn Nilsson, ordförande
glenn.nilsson@maxm.se
08-613 05 17

Forum för sakförsäkring
Jonas Stenmark, ordförande
jonas.stenmark@sakra.se
072-247 40 86