Arbetsgrupper

Forum för livförsäkring
Glenn Nilsson, ordförande
glenn.nilsson@maxm.se
08-613 05 17

Forum för sakförsäkring
Fredrik Forsström, ordförande
fredrik.forsstrom@aon.se
08-697 40 81