Tillägg med ytterligare förmedlare

Även vid komplettering av befintlig försäkring så ska ansökningsblanketten skickas in. Om den nye förmedlaren inte redan är medlem i föreningen så ska även ansökan om medlemskap bifogas ansökan om ansvarsförsäkring.

 

Anmäl förändringar till FI

Så snart förmedlare börjar/slutar så ska detta meddelas Finansinspektionen. Försäkringsgivaren meddelar FI endast om du som förmedlare har ett eget fysiskt tillstånd hos FI, inte om du är anställd i bolaget.

Ansökan ansvarsförsäkring 2020/2021

Ansökan excessförsäkring 2020/2021

Blanketten skannas och mejlas till info@sfm.se