Blanketter

Fyll i dessa handlingar om du vill ansöka om ansvarsförsäkring och skicka till QBE via info@sfm.se. 

Ansökan förmedlaransvarsförsäkring 2024 (pdf)

Ansökan förmedlaransvarsföräskring 2024 (word)

Är bolaget i behov av ytterligare försäkringsbelopp via excessförsäkring, meddela det via info@sfm.se

Blanketten skannas och mejlas till info@sfm.se

Kontakta vår försäkringsförmedlare Göran Bergling om du har frågor om försäkringens omfattning eller behöver individuell försäkringsinformation, via info@sfm.se


Tillägg med ytterligare förmedlare

Även vid tillägg av förmedlare på befintlig försäkring så ska ansökningsblankett skickas in. Om den nye förmedlaren inte redan är medlem i föreningen så ska även ansökan om medlemskap bifogas ansökan om ansvarsförsäkring.


Anmäl förändringar till FI

Så snart förmedlare börjar/slutar så ska detta meddelas till Finansinspektionen. Försäkringsgivaren meddelar FI endast om du som förmedlare har ett eget fysiskt tillstånd hos FI, inte om du är anställd i bolaget.