Försäkringsförmedlare som distribuerar livförsäkring är en av de aktörer som omfattas av regelverket för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett viktigt led i att följa regelverket är att berörda aktörer får in tillräcklig information från sina kunder för att kunna bedöma risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bland annat måste tillräcklig information inhämtas för att kunna stämma av om kunden är så kallad politiskt utsatt person (PEP) och vem/vilka som är verkliga huvudmän till en företagskund.

SFM har med hjälp av medlemsbolag tagit fram branschgemensam kundinformation som beskriver varför försäkringsförmedlaren behöver ställa de relevanta frågorna.

Här finns informationsbladet från SFM: Därför måste försäkringsförmedlare ställa frågor

Här kan man även ta del av exempel på andra branschföreningars informationsblad:

https://www.svenskforsakring.se/globalassets/faktablad/penningtvatt.slutgiltig.pdf

https://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-staella-fraagor/