Digital inbjudan för SFM:s medlemmar: Direkt från Bryssel- trender och regelverk som påverkar försäkringsförmedlare 

Ta möjligheten att få lyssna in på vilka huvudsakliga trender och regelverk på EU-nivå som kommer att påverka försäkringsförmedlare i Sverige.

Det går inte att idag överskatta möjligheten till information i tidigt stadium och delta i den diskussion som uppstår kring utformning av nya regelverk som påverkar försäkringsförmedling. Detta gör SFM i löpande dialog med EIOPA, EU-Kommissionen och andra relevanta parter på EU-nivå tillsammans med vår europeiska medlemsorganisation för försäkringsförmedlare, BIPAR.

Den 15 december kl.10.00 bjuder SFM in dig som medlem att via vår europeiska medlemsorganisation för försäkringsförmedlare, BIPAR, få direktinformation från Bryssel.

Du måste logga in för att anmäla dig här >>>

För kontakt med SFM:s kansli; info@sfm.se