InsureEd SFM AB är ett utbildningsbolag som etablerades som eget bolag under SFM 2019 efter att verksamheten grundats inom SFM 2017. InsureEd verkar för att tillgodose branschgemensamma fortbildningsbehov och nätverkar därigenom för att stärka hela försäkringsbranschen. Vi samarbetar med personer och företag inom hela försäkringsområdet som genom sitt engagemang och sin erfarenhet tillsammans bidrar till bolagets verksamhet.

Att ta ansvar för sin egen anställningsbarhet och kontinuerligt utvecklas genom bland annat relevant och kvalitativ fortbildning kommer möjliggöra InsureEds vision om en stärkt försäkringsbransch genom kompetenta kollegor.

Vd för InsureEd är Hedda Hök, hedda.hok@insureed.se

För att komma till InsureEd >>>