Vägledningarna har utarbetats av SFM för att förenkla vardagen för försäkringsfömedlare, skapa förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna samt bidra till en ökad konkurrens och kvalitet på försäkringsområdet.

SFM rekommenderar medlemmar att tillämpa vägledningen men det hindrar inte andra aktörer på marknaden att tillämpa den om de så önskar och finner det lämpligt i sin verksamhet.

 

Publikation: Vägledningar Liv

Utgivare SFM

Utgivningsdatum 2020-09-07

 

Försäkringsförmedling förutsätter högt förtroende från marknaden och genom vägledning till branschen skapas förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna. Genom samarbete mellan representanter från medlemmarna har SFM arbetat fram vägledningar som beretts via Forum för Sak respektive Forum för Liv, varit föremål för remiss till samtliga medlemmar och antagits av styrelsen i SFM.

Vägledningarna förvaltas av förmedlarbranschen via SFM och förhoppningen är att den är till praktisk nytta och att alla som tillämpar den är med och bidrar till utvecklingen genom att kontakta SFM:s kansli om det finns förslag på förbättringar till nästa års upplaga.

SFM rekommenderar medlemmar att tillämpa vägledningarna men det hindrar inte andra aktörer på marknaden att tillämpa dem om de så önskar och finner det lämpligt i sin verksamhet. Klicka på bilderna nedan för att läsa.

 

  • Vägledning för försäkringsförmedlare som även är anknutna ombud (SFM 2020-01)

Vägledningen innebär att SFM som utgångspunkt betraktar åtgärder inom en försäkring som försäkringsdistribution samt ger vägledning om praktiska åtgärder för försäkringsförmedlare som även är anknutna förmedlarna.

 

  • Vägledning för försäkringsförmedlare vid distribution av strukturerade produkter till konsumenter (SFM 2020-02)

Vägledningen innebär i praktiken att SFM anser att försäkringsförmedling av strukturerade produkter kan vara lämplig under vissa förutsättningar. SFM exemplifierar även faktorer hos kunder som gör försäkringsförmedling av strukturerade produkter är mindre lämplig.