När: 26 april
Tid: 8:10-9.00
Var: Teams

Droger och missbruk är en växande samhällsutmaning som sträcker sig över samhällets alla olika nivåer och verksamheter. Så också inom finans, förmedlar- och försäkringsbranschen. Kunskap kring hur dessa frågor kan hanteras på både verksamhets- och individnivå finns och SFM har som branschorganisation valt att lyfta fram den genom att bland annat erbjuda sina medlemmar en informationsträff och utbildning kring frågor om droger och missbruk för att höja kunskapsnivån inom branschen.
 
– SFM tycker detta är ett viktigt initiativ för att stärka individen, branschen och samhället i stort, säger Tove Hässler, vd SFM.  

Ljung & Sjöberg som arbetar med dessa frågor är de som kommer hålla i utbildningen. Här kan du läsa mer om själva innehållet och upplägget >>>

För frågor kontakta info@sfm.se