SFM bjuder in till ett kostnadsfritt digitalt morgonmöte om nya remisser och regelverk.

Datum:    Torsdag 16 sep
Tid:          8.30- 9.00
Plats:      Teams- Maila anmälan till info@sfm.se och du får sedan en teamsinbjudan skickad till dig.

SFM har de senaste veckorna lämnat in flertalet remisser och yttranden och kommer vid det första digitala medlemsmötet efter sommaren att gå igenom innehåll och betydelse av dessa.

Aktuella remisser som kommer att beröras under den digitala träffen gäller bl.a. utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar, kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt FI:s förslag om avgifter för försäkringsförmedlare.

Här kan du redan nu ta del av SFM:s kommentarer och remisser inför mötet:

-Remissvar om utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar.

-Yttrande till finansinspektionen gällande avgifter för försäkringsförmedlare.

-Yttrande till Finansdepartementet samt till EU-kommissionen via Bipar, Yttrandet avser kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi frågor kontakta info@sfm.se