Du vet väl om att EIOPA tar emot frågor som de utvecklar svar för om hur olika bestämmelser i IDD ska tolkas? Du som medlem kan ta del av SFM:s sammanställning nedan, och uppdateringar publiceras löpande här: https://www.sfm.se/medlemsportalen/vagledning-och-regelverksstod/faq/ under den fråga som berör EIOPA.