SFM har tagit fram fullmakter på livsidan som huvudsakligen består av Förmedlings- och Informationsfullmakter. Det finns även en Transportfullmakt och information kring just användandet av en sådan.

Förmedlingsfullmakten hette tidigare Skötselfullmakt och ger förmedlaren behörighet att företräda kunden gentemot bolagen. Fullmakterna är standarddokument. Det är viktigt att komma ihåg att din behörighet kan begränsas av det du särskilt har överenskommit med din kund om, muntligen eller skriftligen, att utföra. Du som förmedlare ansvarar för att du inte agerar utöver överenskommelsen med kunden.


Pdf- och word-version

Förmedlingsfullmakterna och informationsfullmakterna finns tillgängliga i både pdf- och i word-version. Det är möjligt att lägga in sin logotyp i vänstra hörnet och adressuppgifter i sidfoten, den övriga texten och kolumnerna får dock inte påverkas av en sådan redigering.

Om man i övrigt redigerar fullmakterna (d.v.s. utöver att lägga in adressuppgifter och logotyp) så måste SFM:s logotyp tas bort från fullmakten!


Förmedlingsfullmakter

Pdf-format
Arbetsgivare FFA-03
Arbetsgivare koncern FFAK-03
Arbetsgivare koncern FFAK-03 komplettering
Fullmakt Förmedling privatperson FFP-03

Word-format

Arbetsgivare FFA-03
Arbetsgivare koncern FFAK-03
Arbetsgivare koncern FFAK-03 komplettering

Fullmakt Förmedling privatperson FFP-03


Informationsfullmakter

Pdf-format
Arbetsgivare IFA-03
Arbetsgivare koncern IFAK-03
Arbetsgivare koncern IFAK-03 Komplettering
Fullmakt Information privatperson IFP-03

Word-format
Arbetsgivare IFA-03
Arbetsgivare koncern IFAK-03
Arbetsgivare koncern IFAK-03 Komplettering
Fullmakt Information privatperson IFP-03


Engelska fullmakter

Förmedlings- och informationsfullmakter

Word-format
Förmedling arbetsgivare FFA-02
Förmedling arbetsgivare koncern FFAK-02
Förmedling privatperson FFP-02

Information arbetsgivare IFA-02
Information arbetsgivare koncern IFAK-02
Information privatperson IFP -02


Transportfullmakt

Pdf-format
Transport

Word-format
Transport


Återkallelse fullmakt

Pdf-format
Återkallelse fullmakt

Word-format
Återkallelse fullmakt
Info kring blanketten Återkallelse av fullmakt