Konsumentverket (KoV) utövar tillsynen över försäkringsförmedlare och andra försäkringsdistributörers informationsgivning och marknadsföring. För nyetablerade försäkringsförmedlare använder KoV:s sig av ett informationsbrev om kraven på verksamheten. KoV har nu i ett enkätutskick via mail under vecka 42 efterfrågat svar och synpunkter från försäkringsförmedlare som under 2020- 2021 fått sina tillstånd/utökat tillstånd.

Sista svarsdatum för enkäten från Konsumentverket är den 29 oktober, SFM uppmuntrar våra nyblivna bolagsmedlemmar att ta del av enkäten.

Vid frågor om enkäten kontakta gärna Konsumentverket eller SFM:s kansli för mer information.