InsureSec är ett branschregleringsorgan som ägs av Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM). Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd, kriterier för kompetens och kunskapstester syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.

InsureSec vill främja en sund konkurrens på lika villkor, motverka osund rådgivning/försäljning och bidra till ökad transparens i frågor om försäkringsdistributörens kunskap och kompetens, dokumentation från förmedlingstillfället och ersättningen för förmedlingen.

Vd för InsureSec är Magnus Björkman, magnus.bjorkman@insuresec.se

För att komma till InsureSec >>>