Vägledningarna har utarbetats av SFM för att förenkla vardagen för försäkringsfömedlare, skapa förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna samt bidra till en ökad konkurrens och kvalitet på försäkringsområdet.

SFM rekommenderar medlemmar att tillämpa vägledningar men det hindrar inte andra aktörer på marknaden att tillämpa den om de så önskar och finner det lämpligt i sin verksamhet.