SFM lämnar in yttrande till Finansdepartementet samt till EU-kommissionen via Bipar, den europeiska medlemsorganisationen för försäkringsförmedlare. Yttrandet avser kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

  • EU-kommissionens ambition att stärka ramverket för att motverka finansiering av terrorism är mycket motiverat mot bakgrund av att kreativiteten i brottslig aktivitet, med tillhörande kapitalflöden, ständigt utvecklas, säger vd Karin Lindblad i samband med att SFM lämnat in ett yttrandet till Finansdepartementet gällande kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det finns dock brister i det föreslagna regelverket gällande proportionalitet och riskbedömning.

 

  • En fundamental del som tyvärr inte verkat prägla det regelverk som nu föreslagits, är proportionalitet och riskbaserat förhållningssätt. SFM vill slå vakt om att det är en bred flora av aktörer som faller under regelverket och att det krävs betydligt större riskbaserad prägel än vad förslaget till regelverk ger. Därför är det av vikt att Sverige driver en linje som är anpassningsbar efter svenska förhållanden, och som samtidigt inte motverkar gemenskapslagstiftningen i sig, säger SFM:s chefsjurist Per Johan Gidlund.

 

Som företrädare för försäkringsförmedlare i Sverige, är det av särskilt vikt för SFM att kommentera de delar som påverkar små- och medelstora livförsäkringsförmedlare. Detta är en gruppering som varit föremål för en stadig konsolidering i marknaden efter de senaste årens regleringar.

 

  • Livförsäkringsförmedlaren gör ett otroligt viktigt arbete i att ta in och upprätthålla god kundkännedom om dess kunder. Det vore däremot lämpligt och relevant, att Sverige verkar för att de delar som avser krav på organisation och transaktionsmonitorering är riskbaserade i så stor utsträckning som möjligt för att undvika mindre meningsfulla, dubblerande och detaljerade regleringar som får ett begränsat värde för motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism, avslutar Per Johan Gidlund

 

Ta del av SFM:s yttrande till Finansdepartementet om EU-kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism här.

 

SFM har tagit fram branschgemensam kundinformation som beskriver varför försäkringsförmedlaren behöver ställa frågor som har med penningtvätt och finansiering av terrorism att göra. Läs SFM:s rekommendation här.

Karin Lindblad, vd SFM

Karin Lindblad, vd SFM

Per Johan Gidlund, chefsjurist SFM

Presskontakt: Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se