SFM har som tradition att varje år på SFMs föreningsstämma dela ut pokal till bästa förmedlardisk/försäkringsbolag där både förmedlare och administratörer röstar fram årets vinnare inom sak och liv (förmedlarpris respektive administratörspris).

För SFM och branschen är det viktigt att vi gemensamt arbetar för ständiga förbättringar. SFM tog därför initiativet att ta fram en mer ingående undersökning till förmedlare och administratörer där de betygsätter de olika förmedlardiskarna/försäkringsbolagen på de egenskaper deltagarna tycker är viktigast. Den rapporten ligger till grund för utnämningen av ”årets förmedlar -respektive administratörsdisk” men också att ge återkoppling till deltagande försäkringsgivare på en rad parametrar. Försäkringsbolagen har uppskattat att ta del av synpunkter för att omsätta dessa i sin verksamhet vilket gör att de kan förbättra deras service och på så sätt utveckla försäkringsbranschen.

Det är förstås av yttersta vikt att undersökningen blir högkvalitativ och opartisk och vi bedömer att SFM behöver stöd av en utomstående aktör i det arbetet. Vi har valt att inleda ett samarbete med ett företag som heter Brilliant som är den del av Wise Group AB. Företaget grundades 1996 och deras kundsvar per år uppgår till ca 3 000 000 varav 95% är i Sverige eller utgår från Sverige.

I Brilliants uppdrag ingår att ta fram en sammanfattande rapport, bolagsspecifik rapport med försäkringsbolagets egna resultatet jämfört med konkurrenternas resultat samt findings och underlag till förbättringsarbete.

Läs mer om 2021 års sammanfattande rapport här >>>

Läs mer om 2020 års sammanfattande rapport här >>>

Läs mer om 2019 års sammanfattande rapport här >>>

Läs mer om 2018 års sammanfattande rapport här >>>

Årets förmedlardisk försäkringsförmedlare:

Vinnarna 2022:

Liv: Euro Accident

Sak: Dina

Bästa sjukvårdsprodukt: Euro Accident

Bästa helhetslösning för tjänstepension: Skandia

Vinnarna 2021:

Liv: Euro Accident

Sak: If

Vinnarna 2020:

Liv: Euro Accident

Sak: If

Vinnarna 2019:

Liv: Euro Accident

Sak: If

Vinnarna 2018:

Liv: Skandia

Sak: Moderna

Vinnarna 2017:

Liv: Skandia

Sak: Dina

Vinnarna 2016:

Liv: Skandia

Sak: Dina