BIPAR

BIPAR – European Federation of Insurance Intermediaries, är den europeiska organisationen för försäkringsförmedlare. Det är en icke-vinstdrivande organisation för försäkringsförmedlarorganisationer. BIPAR representerar 51 olika branschorganisationer i 30 länder och sammantaget omfattas över 80 000 försäkringsförmedlare, med över 250 000 anställda. BIPAR grundades 1937 och har sitt säte i Bryssel. BIPAR ingår i den internationella förmedlarorganisationen WFII (World Federation of Insurance Intermediaries). Det internationella arbetet är av stor vikt, inte minst för att ny svensk lagstiftning på vårt område oftast utgår från EU-direktiv. Genom arbetet i BIPAR bevakas förmedlarnas intressen redan i ett tidigt skede inför kommande lagändringar.

SFM:s vd samt jurist ingår i Bipars Directors Committee. Det är en mindre grupp med ledande befattningshavare som aktivt påverkar lobbyarbetets inriktning och framför svenska intressen i det europeiska lobbyarbetet. Detta är en viktig funktion eftersom BIPAR har stort inflytande på den europeiska processen och våra svenska intressen kan skilja sig åt från övriga medlemsländers intressen.