Styrelsen för SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) har idag utsett Per Johan Gidlund att tillträda som ny vd för SFM och kommer därmed att efterträda Karin Lindblad som går i pension vid årsskiftet. Per Johan Gidlund tillträder som ny vd för SFM den 1 januari 2022.

 

  • Det ska bli väldigt roligt att fortsätta driva den goda branschdialog som SFM under Karin etablerat, med de parter som är viktiga för våra medlemmar. Transparens, konkurrens och valfrihet är alla aspekter som bidrar till nytta för våra medlemmars kunder och som skapar värden för branschen. Branschen står inför utmaningar och möjligheter inom både kundmötet och digitalisering/standardisering, där förmedlarens roll för rådgivning och i samhället får genomslag både på nationell- och EU-nivå, kommenterar Per Johan Gidlund.

 

Per Johan Gidlund är jurist med bakgrund inom försäkringsförmedlarbranschen från konsultverksamhet inom KPMG och zeb, har tidigare arbetat som Governanceansvarig för Länsförsäkringar Fondliv och Complianceansvarig på Länsförsäkringar Liv, och är idag chefsjurist på SFM.

 

  • Per Johan Gidlund blir en utmärkt vd för Svenska försäkringsförmedlares förening. Han förenar en djup kunskap om försäkringsförmedling, lagstiftning och branschen med initiativ, klokhet och idérikedom. Han blir en värdig efterträdare till Karin Lindblad som har varit en skicklig och förnyande vd för SFM. Vi tackar henne och välkomnar Per Johan. Det säger SFM:s ordförande Gunnar Hökmark i en kommentar till styrelsens beslut idag.

 

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. SFM företräder ca 1 900 förmedlare och ca 150 bolag och föreningen har funnits sedan 1976.

 

Per Johan Gidlund

 

Presskontakt SFM; emilie.wiklund@sfm.se