InsureSec informerar i sitt nyhetsbrev om att de senarelägger testbokning avseende kunskapsår 2022 och rapporteringsperioden för regelefterlevnadskontroll. Läs hela nyhetsbrevet här>>

För frågor kontakta InsureSec; info@insuresec.se