Vinnare 2020: Euro Accident

Sjukvårdsförsäkring är en viktig produkt för många företag och därmed för våra medlemmar. På en växande marknad av sjukvårdsförsäkringar möter SFM:s medlemmar kunder, individer och företagare, med olika behov och förutsättningar och har möjlighet att konkurrensutsätta marknaden för att möjliggöra en effektiv och individanpassad lösning, av den anledningen valde vi att dela ut pris för bästa sjukvårdsförsäkring, säger Karin Lindblad och gratulerar samtliga vinnare i årets undersökning.

SFM frågade representant av priset för bästa sjukvårdsförsäkring om varför han tror Euro Accident tog hem priset med god marginal jämfört med sina konkurrenter;

–      Vi är jätteglada för detta hedrande pris och jag tror att för kund är det viktigt att få tillgång till rätt vård hos de bästa specialisterna och att verkligen känna att de får ett bra omhändertagande hela vägen hos oss på Euro Accident. Det kan vi säkerställa genom egen medicinsk personal i ett nära samarbete med vårt utvalda vårdgivarnätverk. Jag tror också att den satsning som vi har gjort på bokningsfunktionalitet i vår app och många nya digitala vårdtjänster gör att vi levererar en sjukvårdsförsäkring i framkant, säger Leif Johansson, Euro Accident.

På Svensk Försäkring ser man att sjukvårdsförsäkringen kan bidra till ökad trygghet för kunderna:

  • Det är tydligt att intresset för sjukvårdsförsäkring är fortsatt stort. En förklaring kan vara att sjukvårdsförsäkringen bidrar till en ökad trygghet för den enskilde genom att man snabbt får vård och kan återgå i arbete efter sjukdom. På så sätt tryggas ens inkomst och försörjning, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring.