SFM har via Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, tillsammans med övriga berörda branschorganisationer nu tagit fram ytterligare vägledning inom penningtvättsregelverket.

 

Idag presenterades den nya vägledningen om kundkännedom för försäkringsförmedlare vid riskbedömning av kund. Vägledningen beskriver hur branschen tolkar och tillämpar penningtvättsregelverket i aktuella delar och syftar till att stärka kundskyddet vad gäller exempelvis personuppgifter samt öka tilliten till försäkringsförmedarbranschen. Vägledningen är framtaget från ett förmedlarperspektiv men är relevant även för andra aktörer.

 

  • Att stärka kundskyddet och arbete proaktivt tillsammans med andra aktörer inom Simpt är en viktigt del i det förebyggande arbetet och motverkandet av penningtvätt. SFM vill tacka alla sina medlemmar som bidragit i arbetet med framtagandet av den nya vägledningen om kundkännedom inom ramen för Simpt, säger Per Johan Gidlund, chefsjurist SFM.

 

Vägledningen går att ta del av här

 

Andra vägledningar som nu lanserats är bland annat:

  • Avsluta affärsförbindelse: Vägledningen har bland annat utvecklats i fråga om penningtvättslagen och annan lagstiftning samt i fråga om att hantera en affärsförbindelse vid otillräcklig kundkännedom.
  • Verklig huvudman: Vägledningen har bland annat utvecklats med ett avsnitt om Bolagsverkets register över verkliga huvudmän.
  • Vägledning har tagits fram i nya frågor om behandling av personuppgifter.

 

 

Simpt är en samverkan mellan sju branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svensk Värdepappersmarknad, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Per Johan Gidlund, chefsjurist SFM