EIOPA ger sin syn på hur man förbättrar utlämnandet av information om försäkrings- och pensionsprodukter vid en digital workshop den 27 och 28 oktober. Workshopen syftar till att samla idéer och feedback från ett brett spektrum av intressenter för att undersöka vad som kan förbättras för konsument.

SFM representeras i workshopen via vår europeiska medlemsorganisation BIPAR genom vice ordförande och medlem i EIOPA: s försäkrings- och återförsäkringsgrupp (IRSG), Juan Ramón Plá.

Mer om programpunkter och registrering till workshopen finns här; 

För frågor kontakta SFM:s kansli, info@sfm.se