Branschnyheter

Här finns de senaste nyheterna som berör försäkrings-
förmedlare. Du som medlem kan läsa särskild information
och fler nyheter om du loggar in.


21 april, 2022

Marie Spångberg ny processansvarig för SFM:s medlemmar

Marie Spångberg har nu anslutit till SFM med processansvar för SFM:s medlemmar och ansvarsförsäkringen.   Det är mycket glädjande att välkomna Marie Spångberg till SFM:s kansli som närmast kommer från Falck Global Assistance i rollen som Key Account Manager i relation till försäkringsbolagen, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.   Marie Spångberg har internationell erfarenhet från försäkringsbranschen, kris-och katastrofhantering, travel… läs mer

14 mars, 2022

Sänkta avgifter för försäkringsförmedlare

SFM har tidigare yttrat sig till Finansinspektionen gällande avgifter för försäkringsförmedlare, senast den 24 augusti 2021. Finansinspektionen har nu återkommit med en remiss om förändrade avgifter för bland annatförsäkringsförmedlare. SFM är positiva till att regeringen verkställt de sänkta avgifter för försäkringsförmedlare som SFM tillstyrkt sedan tidigare och att Finansinspektionen nu tagit hänsyn till våra synpunkter… läs mer

9 mars, 2022

Retail Investment Strategy – konsumentskydd, konkurrenskraft och kostnadseffektivitet

Försäkringsförmedlarmarknaden befinner sig i en intensiv regleringsmiljö och takten är hög, och framför allt inom liv- och pensionsområdet. Ett av de mest aktuella regleringsarbeten som pågår inom EU-kommissionen just nu på liv och pensionsområdet är arbetet inom det som kallas ’Retail investment strategy’. En strategi för EU:s medlemsstater, med vilken avsikten är att individer inom EU… läs mer

8 mars, 2022

Digital medlemsinbjudan 11 mars: Branschens arbete mot penningtvätt genom Simpt och regelverksnytt

Regelverken för arbetet mot penningtvätt och mot finansiering av terrorism är omfattande. Förutom att varje aktör arbetar aktivt för att tillämpa reglerna på rätt sätt finns Simpt till hjälp. Simpt, Svenska institutet mot penningtvätt, bildades 2016 av sju branschorganisationer inom finansiella sektorn, bland annat SFM och Svensk Försäkring. Syftet är att ta fram vägledning för… läs mer

24 februari, 2022

Prm: Stort intresse och möjlighet att påverka branschen

Nu rullar SFM ut sin undersökning bland försäkringsförmedlare och administratörer för fjärde året i rad med Brilliant och intresset har vuxit från försäkringsbolagen. Undersökningen ligger till grund för utnämningen av årets Förmedlardisk/Försäkringsbolag och årets Försäkringsprodukt- sjukvårdsförsäkring, 2021.   Det är glädjande att se det engagemang och det intresse som finns kring undersökningen och resultaten. Försäkringsbolagen… läs mer

23 februari, 2022

SFM erbjuder sina medlemmar en konkurrenskraftig gruppansvarsförsäkring för 2022

Under förra året gjorde SFM en större upphandling av ansvarsförsäkringen där samtliga relevanta svenska försäkringsgivare fick tillfälle att delta. Syftet med upphandlingen var att SFM ska kunna erbjuda medlemmarna en konkurrenskraftig gruppansvarsförsäkring med en försäkringsgivare som står sig bäst i priskonkurrensen. Försäkringsgivarna för gruppansvarsförsäkring för 2022 är QBE och Berkley där bägge försäkringsgivarna har flerårig… läs mer

19 januari, 2022

Kommentar från SFM kring Finansinspektionens rapporter

Kommentar från SFM kring Finansinspektionens rapporter med anledning av nya regelverk för försäkringsdistribution samt provision och oberoende rådgivning. Den 20 december 2021 publicerade Finansinspektionen två rapporter vars syfte var att kartlägga hur marknaden för försäkringsdistribution och placeringsrådgivning förändrats sedan de nya regelverken trädde i kraft. Rapporterna baseras på ett omfattande enkätarbete gentemot försäkringsbolag värdepappersinstitut samt… läs mer

10 januari, 2022

Processansvarig för SFM:s medlemmar, är det du?

Nu söker vi en processansvarig för SFM:s medlemmar! SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) söker nu en processansvarig för medlemskap och administration till vårt centrala kansli i Stockholm. SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare i Sverige. SFM verkar för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens, en bransch som spelar en viktig roll i flera aktuella… läs mer

14 december, 2021

Digital inbjudan för SFM:s medlemmar: Direkt från Bryssel- trender och regelverk som påverkar försäkringsförmedlare

Digital inbjudan för SFM:s medlemmar: Direkt från Bryssel- trender och regelverk som påverkar försäkringsförmedlare  Ta möjligheten att få lyssna in på vilka huvudsakliga trender och regelverk på EU-nivå som kommer att påverka försäkringsförmedlare i Sverige. Det går inte att idag överskatta möjligheten till information i tidigt stadium och delta i den diskussion som uppstår kring… läs mer

2 december, 2021

Ny vägledning om kundkännedom presenterad

SFM har via Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, tillsammans med övriga berörda branschorganisationer nu tagit fram ytterligare vägledning inom penningtvättsregelverket.   Idag presenterades den nya vägledningen om kundkännedom för försäkringsförmedlare vid riskbedömning av kund. Vägledningen beskriver hur branschen tolkar och tillämpar penningtvättsregelverket i aktuella delar och syftar till att stärka kundskyddet vad gäller exempelvis personuppgifter… läs mer

24 november, 2021

Nu söker vi en studentresurs till SFM – var med och utveckla försäkringsförmedlarbranschen 

SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) är branschorganisationen för försäkringsförmedlare i Sverige. SFM verkar för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens; en bransch som spelar en viktig roll i flera aktuella samhällsutmaningar.   Nu söker vi till vårt kansli i Stockholm en engagerad, noggrann och strukturerad person som tillsammans med oss vill utveckla och stötta… läs mer

26 oktober, 2021

SFM Vägledningar Liv, Sak och Information om försäkringsförmedlare fastställda

SFM:s vägledningar kommer från branschen till branschen och syftar till att skapa ett enhetligt och gott kundskydd samt underlätta i försäkringsförmedlarnas vardag. Avsikten är att vägledningarna ska vara levande och följa branschpraxis samt de behov som finns i marknaden. Därför fastställs vägledningarna årligen av SFM:s styrelse, där synpunkter som inkommit under året från medlemmar och… läs mer