Under januari bjuder SFM in medlemmar att lämna synpunkter på den befintliga mall för rådgivningsdokumentation Liv (med prioritet mot individ) , ta del av den här >>> 

SFM kommer att under första kvartalet göra en översyn av mallen och är angelägen om att samla in synpunkter i ett tidigt skede.

Har du inspel, skicka de till info@sfm.se senast 31 januari, skriv gärna ”Mall – rådgivningsdokumentation” i ämnesraden.