Tillstånd för försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet. Försäkringsförmedlare är oftast specialiserade inom liv- och/eller sakförsäkring, men kan också ha tillstånd att förmedla några eller flera typer av försäkringsklasser.

På Finansinspektionens hemsida kan du kontrollera att försäkringsförmedlaren du anlitar har tillstånd för den kategori av försäkringar som rådgivningen omfattar.

Till FI:s företagsregister >>

Att söka tillstånd

Ett tillstånd för försäkringsförmedling kan gälla antingen alla slags försäkringar, bara livförsäkringar eller bara skadeförsäkringar. Tillståndet får dessutom begränsas till att gälla en eller flera försäkringsklasser eller grupper av försäkringar.

Anmälningar och underrättelser

Anmälningar och underrättelser ska lämnas via Finansinspektionens webbtjänst för försäkringsdistribution på myndighetens webbplats och på det sätt som närmare anvisas där. Anmälningar ska bland annat göras vid ändringar av vilka anställda som distribuerar försäkringar och om förmedlaren börjar distribuera sådana försäkringar som omfattas av 6 eller 7 kap. lagen om försäkringsdistribution(Försäkringsbaserade investeringsprodukter och pensionsförsäkringar).

Läs mer här om anmälan om anställda >>>

Läs mer här om anmälan om distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter och pensionsförsäkringar >>> 

Länkar till Bolagsverket och Finansinspektionen

Registrering hos Bolagsverket – för anmälan som försäkringsförmedlare, se länk nedan till Bolagsverkets hemsida
Länk till Bolagsverket >>>

Läs mer på Finansinspektionens hemsida – länk
Länk till Finansinspektionen >>>