Här publiceras SFM:s remissyttranden till departement och myndigheter.