Här publiceras SFM:s remissyttranden till departement och myndigheter.

2020

Översyn av regleringen för Tjänstepensionsföretag Fi2020

Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar Dnr Fi2020

Förslag till ändringar FI:s föreskrifter om försäkringsdistribution Dnr 19-14426

Ett bättre premiepensionssystem SOU 2019:44

2019

Förslag till ändringar FI:s åtgärder mot penningtvätt & terrorism Dnr 19_13541

2018

Remissvar på FI:s föreskrifter om försäkringsdistribution, D.nr 16-17599

2017

En effektivare flytträtt av försäkringssparande, FI2017/03188/PM

En ny lag om försäkringsdistribution Ds 2017:17

Skadeståndets bestämmelse vid finansiell rådgivning, Ds 2017:13

2016

Några finansmarknadsfrågor (Fi2016/02589/V)

SOU 2016:8 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m.

2015

Remiss SOU 2015, Värdepappersmarknaden (2015-05-11)

Bilaga 1 till remissvar ovan (2015-05-11)

2014

ARN och ADR (2014-10-03)

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Avgifter hos FI

FATCA

Det måste gå att lita på konsumentskyddet

IORP

Kreditbetyg

2013

Färdigställandeskydd kompletterande remiss

Pensionsmyndigheten e-legitimation

Försäkring i krig och kris

PPM

PPM

Åtgärder för ett längre arbetsliv

Rätta byggfelen snabbt

Skriftlig bekräftelse av vissa telefonavtal

Räntesats vid fta

Gemensamt konsumentskydd i EU

FI information

FI avgiftsrapport mars 2013

AIFM remiss FI

Fullmaktsnod

Transaktionsbaserad skatt FTT

Livförsäkringsutredningen

Pensionsmyndigheten pensionsprognos

2012

Implementering av de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer

IMD II

Penningtvätt kriminalisering förverkande och dispositionsförbud

2011

Kommissionens förslag till direktiv (MiFID II)

Förslag om justeringar i avgifter hos FI

Avskaffande av byggfelsförsäkringen

Förslag om justering i avgifter hos FI

Förslag till ändrade värdepappersföreskrifter

Schablonbeskattning investeringssparkonto

Förslag till ändrade fondföreskrifter

Förslag till ändring av FIs föreskrifter

2010

Finansdepartementet Synpunkter på Europeiska kommissionens konsultationsdokument om en översyn av försäkringsförmedlingsdirektivet

2009

Konkurrensverket Collectum Alecta

2008

FI:s föreskrifter information tjänstepension

Synpunkter till FI ang enkät kartläggning

Ettårsgräns för sjukpenning

2007

FIs nya föreskrifter

Nya skatteregler för pensionsförsakring

Tredje penningtvättsdirektivet

Byggfelsförsäkring

2006

Associationsrätt försäkringsföretag

2004

KKV 7 MD slutligbevisuppgift

Flytträtt

Förtroendekommissionen

Lag om forsäkringsförmedling

KKV 6 yttrande Marknadsdomstolen

KKV 5 MD komplettering till överkl

KKV 4 Marknadsdomstolen överklagande

KKV överklaga

KKV 3 remissvar

KKV 2 remissvar

2003

KKV 1 remissvar

Intressekonflikter

FAL 2

FAL 1

2002

Prisinformationslag

Finansiell rådgivning