Om SFM

Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) har funnits sedan 1976. SFM företräder merparten av de förmedlare och företag som har tillstånd av Finansinspektionen. SFM verkar för att upprätthålla god försäkringsdistributionssed samt för att tillvarata medlemmarnas yrkesintressen. Detta sker bland annat genom juridisk rådgivning, utbildningar och ett etiskt regelverk.

 


Emilie Wiklund, press & samhällsrelationer
073 -063 37 75
emilie.wiklund@sfm.se

 

 

Här kan du ladda ner vår logotyp

SFM Logotyp liggande

SFM Logotyp centrerad