Om SFM

Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) grundades 1990. SFM företräder merparten av de förmedlare och företag som har tillstånd av Finansinspektionen. SFM verkar för att upprätthålla god försäkringsdistributionssed samt för att tillvarata medlemmarnas yrkesintressen. Detta sker bland annat genom juridisk rådgivning, utbildningar och ett etiskt regelverk.

 

 

 

 

 

 

Karin Lindblad, vd
karin.lindblad@sfm.se

 

Gunnar Hökmark
Ordförande

 

Här kan du ladda ner vår logotyp

SFM Logotyp liggande

SFM Logotyp centrerad