Medlemsavgifter för 2021

 

Avgift för bolaget

Inträdesavgift:  1 000 kr (engångsavgift)

Medlemsavgift:  5 300 kr (årlig avgift)

Avgift för förmedlare

Medlemsavgift:  3 600 kr/förmedlare (årlig avgift)

 

För de bolag som omsätter mer än 10 MSEK/år tillkommer en omsättningsavgift.
Läs mer om avgifterna här >>

 

Obs!
Debitering av medlemsavgi
fterna görs endast en gång per år. I början av varje kalenderår görs en avstämning av antalet förmedlare hos medlemsbolagen som har tillstånd hos Finansinspektionen. Utifrån detta underlag debiteras sedermera medlemsbolagen. Inga justeringar av medlemsavgifterna vare sig det nyanställs förmedlare eller om förmedlare slutar.