Medlemsavgifter för 2024

Avgift för bolaget
Inträdesavgift:  1 000 kr (engångsavgift)
Medlemsavgift:  5 300 kr (årlig avgift)

Avgift för förmedlare
Medlemsavgift:  4 100 kr/förmedlare (årlig avgift)

För de bolag som omsätter mer än 10 MSEK/år tillkommer en omsättningsavgift.
Läs mer om avgifterna här >>

Obs!
Debitering av medlemsavgi
fterna görs endast en gång per år. I början av varje kalenderår görs en avstämning av antalet förmedlare hos medlemsbolagen som har tillstånd hos Finansinspektionen. Utifrån detta underlag debiteras sedermera medlemsbolagen.