SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare

 

Att vara SFM-medlem ska innebära en kvalitetsstämpel för kunder och för de försäkringsbolag som samarbetar med medlemmen. En medlemsansökan behandlas först efter en omfattande remissrunda och detta är något som försäkringsbolagen känner till.

Vi har dialog med våra medlemmar på olika sätt, bland annat via medlemsmöten, många telefonsamtal och mail, månatliga nyhetsbrev, hemsidan som även har ett inloggat läge med mycket information.

Vår styrelse har representanter från både sak- och livsidan.

Vi har ca 1 800 förmedlare och ca 200 bolag som medlemmar och föreningen har funnits sedan 1976.

Här är några exempel på vad vi gör för våra medlemmar och för branschen:

  • SFM är delägare och är aktiva i Fullmaktskollen AB tillsammans med Svensk Försäkring. Branschen går allt mer mot digitala fullmakter.
  • Tillsammans med Svensk Försäkring ägs även S4I Standard for Insurance AB där vi arbetar med standarder på både liv- och saksidan.
  • Som medfinansiär och aktiv i SIMPT (Svenska institutet mot penningtvätt) arbetar vi för att alla regler om penningtvätt skall kunna tillämpas på rätt sätt.
  • Som medlem kan man ansluta sig till den av SFM upphandlade för försäkringsförmedlare enligt lag, obligatoriska ansvarsförsäkringen.
  • Vår utbildningsportal InsureEd innehåller många olika slags utbildningar till rabatterade priser för medlemmarna. En del av utbildningarna är anpassade för att klara licenser och kunskapsuppdateringar hos InsureSec. InsureEd blir ett viktigt verktyg framöver för våra medlemmar då det blir krav på minst 15 timmars utbildning per år fr.o.m. 2019. Även vissa försäkringsbolag köper utbildning via oss till personal som arbetar med förmedlare och även för andra. På så sätt medverkar vi till en hög och jämn kunskapsnivå för förmedlare som är medlemmar och för de som arbetar med förmedlare.
  • InsureSec är ett helägt dotterbolag under SFM. InsureSec med dess licensieringsverksamhet har resulterat i ett högt förtroende för de anslutna förmedlarna. Många livbolag kräver av förmedlaren en licensiering via InsureSec. Vid Finansinspektionens kontroll av kompetens på förmedlarmarknaden 2017, behövde förmedlare som var licensierade hos InsureSec inte svara på alla frågor.
  • SFM är medlem i Bipar, den europeiska organisationen för försäkringsförmedlare.
  • Vi arbetar löpande med remisser till lagar som kan påverka förmedlare.
  • Vi har löpande möten och kontakter med Finansinspektionen.
  • Vi har i flera olika grupperingar möten med aktörer på marknaden och med andra organisationer kring alla möjliga slags branschfrågor, tydliga och proportionella regler och ett starkt kundskydd.