SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare

Att vara SFM-medlem ska innebära en kvalitetsstämpel för kunder och för de försäkringsbolag som samarbetar med medlemmen. En medlemsansökan behandlas först efter en omfattande remissrunda och detta är något som försäkringsbolagen känner till.

Vi har dialog med våra medlemmar på olika sätt, bland annat via medlemsmöten, många telefonsamtal och mail, månatliga nyhetsbrev, hemsidan som även har ett inloggat läge med mycket information.

Vår styrelse har representanter från både sak- och livsidan.

Vi har drygt 2000 förmedlare och ca 110 bolag som medlemmar och föreningen har funnits sedan 1976.

Här är några exempel på vad vi gör för våra medlemmar och för branschen:

  • SFM är delägare och är aktiva i Fullmaktskollen AB tillsammans med Svensk Försäkring. Branschen går allt mer mot digitala fullmakter.
  • Tillsammans med Svensk Försäkring ägs även S4I Standard for Insurance AB där vi arbetar med standarder på både liv- och saksidan.
  • Som medfinansiär och aktiv i simpt (Svenska institutet mot penningtvätt) arbetar vi för att regler om penningtvätt skall kunna tillämpas på rätt sätt.
  • Som medlem kan man ansluta sig till den av SFM upphandlade för försäkringsförmedlare enligt lag, obligatoriska ansvarsförsäkringen.
  • InsureEd arbetar för att definiera gemensamma utbildningsbehov för flertalet verksamma inom försäkring. Med utgångspunkt i kundernas behov arbetar vi sedan tillsammans med flertalet olika aktörer för design och konceptualisering av fortbildningsalternativ som möter dessa önskningar. Detta tillsammans med god pedagogisk förmåga, stor erfarenhet av kompetensutveckling och beteendevetenskap samt förankring i försäkringsbranschen ser vi ger en unik fortbildningsmöjlighet för våra kunder.
  • InsureSec är ett helägt dotterbolag under SFM. InsureSec med dess licensieringsverksamhet har resulterat i ett högt förtroende för de anslutna förmedlarna. Många livbolag kräver av förmedlaren en licensiering via InsureSec. Vid Finansinspektionens kontroll av kompetens på förmedlarmarknaden 2017, behövde förmedlare som var licensierade hos InsureSec inte svara på alla frågor.
  • SFM är medlem i Bipar, den europeiska organisationen för försäkringsförmedlare.
  • Vi arbetar löpande med remisser till lagar som kan påverka förmedlare.
  • Vi har löpande möten och kontakter med Finansinspektionen.
  • Vi har i flera olika grupperingar möten med aktörer på marknaden och med andra organisationer kring alla möjliga slags branschfrågor, tydliga och proportionella regler och ett starkt kundskydd.

 

 

Klagomålsansvarig för SFM Service AB är Tove Hässler

Klagomålshantering – SFM Service