SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare

Att vara SFM-medlem skall bland annat innebära en kvalitetsstämpel för kunder och för de försäkringsbolag som samarbetar med medlemmen. En medlemsansökan behandlas t ex först efter en omfattande remissrunda och detta är något som försäkringsbolagen känner till. En medlem i SFM kan bli utesluten från föreningen.

Vi har dialog med våra medlemmar på olika sätt, bland annat via medlemsmöten, många dagliga telefonsamtal och mail, månatliga nyhetsbrev, hemsidan som även har ett inloggat läge med mycket information mm.

Vår styrelse har representanter från både sak- och livsidan och i vår dagliga verksamhet ägnas lika mycket tid till alla slags medlemmar.

Vi har ca 1 800 förmedlare och ca 221 bolag som medlemmar och föreningen har funnits sedan slutet av 1980-talet.

Här är några exempel på vad vi gör för våra medlemmar och för branschen:

 • InsureSec är ett helägt dotterbolag under SFM. InsureSec med dess ambitiösa licensieringsverksamhet har lett till ett högt förtroende för de anslutna förmedlarna. Många livbolag kräver av förmedlaren en licensiering via InsureSec. Vid Finansinspektionens koll av kompetens på förmedlarmarknaden förra året behövde förmedlare som var licensierade hos InsureSec inte svara på alla frågor.
 • SFM äger och är aktiva i Fullmaktskollen AB tillsammans med Svensk Försäkring. Branschen går allt mer mot digitala fullmakter.
 • Tillsammans med Svensk Försäkring ägs även S4I Standard for Insurance AB där vi arbetar med standarder på både liv- och saksidan.
 • Som medfinansiär och aktiv i SIMPT (Svenska institutet mot penningtvätt) arbetar vi för att alla regler om penningtvätt skall kunna tillämpas på rätt sätt.
 • Som medlem kan man ansluta sig till den av SFM upphandlade för försäkringsförmedlare enligt lag, obligatoriska ansvarsförsäkringen.
 • Vår utbildningsportal InsureEd innehåller många olika slags utbildningar till rabatterade priser för medlemmarna. En del av utbildningarna är anpassade för att klara licenser och kunskapsuppdateringar hos InsureSec. InsureEd blir än viktigare som verktyg framöver för våra medlemmar då det blir krav på minst 15 timmars utbildning per år from 2019. Även vissa försäkringsbolag köper utbildning via oss till personal som arbetar med förmedlare och även för andra. På så sätt medverkar vi till en hög och jämn kunskapsnivå för förmedlare som är medlemmar och för de som arbetar med förmedlare.
 • SFM är medlem i Bipar, den europeiska organisationen för försäkringsförmedlare.
 • Vi har haft många möten med Regeringskansliet under 2017 med anledning av kommande lag om försäkringsdistribution.
 • Vi arbetar löpande med remisser till lagar som kan påverka förmedlare.
 • Vi har löpande möten och kontakter med Finansinspektionen, bland annat i en referensgrupp inför kommande föreskrifter om försäkringsdistribution.
 • Vi har i flera olika grupperingar möten med aktörer på marknaden och med andra organisationer kring alla möjliga slags branschfrågor och kommande regler.