Skickar in medlemsansökan som finns på hemsidan samt bifogar cv och mejlar dessa till info@sfm.se

Load More

Nya medlemmar skickas ut på remiss 2 veckor innan Sfm:s styrelsemöten, till medlemmar och försäkringsbolag så de får en chans att tycka till. Efter det antas nya medlemmar på styrelsemötet. Sfm har styrelsemöte ung en gång varannan månad.

Load More

Ja, förutsatt att bolaget du förmedlar i inte redan är medlem.

Load More

Du registrerar bolaget på Bolagsverket om det inte redan är det, ordnar med ansvarsförsäkring som krävs för att söka tillstånd hos FI.

Load More

Load More

skickar in medlemsansökan för både den juridiska medlemmen och fysiska medlemmen samt årsredovisning till info@sfm.se

Load More

Ja, du kan ansöka om en s.k. bryggförsäkring direkt hos QBE. Den är på 60 dagar så du hinner bli medlem. Efter det övergår försäkringen (förutsatt att du blivit antagen medlem) till vår gruppförsäkring per automatik.

Load More

Det är olika, förutsatt att allt är rätt ifyllt och inskickat tar det mellan 1-5 arbetsdagar.

Load More