Det allra enklaste vore självklart om det bara fanns en typ av lösning för alla typer av försäkringar. Bara en typ av fastighetsförsäkring, en villaförsäkring och en pensionsförsäkring. Det skulle vara väldigt lätt att välja eftersom det inte fanns något att välja emellan.

Det skulle också vara väldigt lätt för Försäkringsbolaget. Man behövde bara ha en försäkring av varje slag. Man kunde sätta premien själv och den kunde sättas som man ville. Med rimlig vinst, rimlig säkerhet och en rimlig organisation. Åtminstone som Försäkringsbolaget tyckte. Eftersom det inte fanns någon annan att jämföra med skulle nämligen i stort sett varje nivå av vinst, säkerhet och organisation vara rimlig.

Problemet är att det bara skulle finnas en försäkring att välja mellan. Det skulle inte finnas någon möjlighet att välja någon med ännu bättre lösningar än den man hade. Kanske, för att uttrycka det försiktigt, skulle frånvaron av konkurrens inte leda till att organisationer stramades till, produkter utvecklades och premier blev billigare. Ingen möjlighet att välja något som passar en bättre. Ingen press på utveckling och förnyelse.

Likväl vet vi ju att så fort det finns flera försäkringsbolag som konkurrerar om sina produkter så utvecklas produkter, erbjudanden vässas, kapitalavkastningen kan skärskådas både av bolag och kunder, skadereglering förbättras och pensionsförmåner blir bättre.

Det är svårare att välja mellan många och det är lättare att inte ha något val. Men det blir bättre av att kunna välja, dels därför att vi då får en ständig utveckling av ständigt allt bättre erbjudanden, dels därför att var och en kan välja det som passar bäst. Och det som är dåligt förpassas ut från marknaden.

Det är trots allt inte så svårt att välja mellan det som är dåligt och det som är bra. Det är svårare att välja mellan det som är rätt bra och det som kan vara ännu bättre. Då är det bra med stöd och råd för att kunna hitta det bästa möjliga. Och för att ständigt kunna jämföra de alternativ som säger sig vara de bästa möjliga. Det är bara några skäl till varför försäkringsförmedlare är viktiga. När det är svårt och komplicerat att välja det bästa behöver vi alla stöd och råd. Ju viktigare val desto viktigare med råd.  Ju fler bra alternativ det finns, desto viktigare att kunna hitta dem och bland dem kunna välja det som för den enskilde är bättre än det som bara är bra. De som förespråkar försäkringslösningar utan alternativ har fel.

Gunnar Hökmark

 

I en artikelserie om fyra delar i Sak & Liv  skriver Gunnar Hökmark om försäkringsförmedlarbranschens snabba tillväxt och dess utmaningar. 

Artiklarna publicerades september 2021 och går att läsa i länk nedan;

Artikel 1- Försäkringsförmedlarbranschens snabba tillväxt

Artikel 2- De alltmer varierande anställningsförhållandena 

Artikel 3- Klimatutvecklingen

Artikel 4- Kapitalmarknaderna