MISLife 2.0 den nya standarden för försäkringsinformation

Projektet startade i januari 2017 och har bedrivits under styrning av S4I Standard for Insurance AB som är ett samägt bolag mellan Svensk Försäkring och SFM. S4Is uppdrag är att utforma (ta fram) innehåll och struktur för informationstjänster för branschen, beskrivna på ett standardiserat sätt. S4I styr inte användningen av formaten, men ska förvalta, beskriva och tillgängliggöra dokumentation för de parter som vill använda dem. De standardiserade formaten som utvecklats och förvaltas av S4I är nu öppna och fria för alla aktörer att använda från den 2 december 2019.

MIS Life 2.0 dokumentation –  klickar här för att komma till S4I:s hemsida >>>

MISLife 1.6.2

Användarmanual 1.6.2 (492.71 kB)

Detta är huvuddokumentet som beskriver hur ”MIS Life Insurance XML Version 1.6.2” används vid överföring av livförsäkringsinformation. En MIS Life Insurance XML fil innehåller information om en eller flera livförsäkringar. En livförsäkring innehåller information om ett eller flera försäkringsmoment.

Tillägg version 1.6.2 2011-03-28 (120.13 kB)
Tillägg version 1.6.2 2012-01-12 (30.76 kB)
Tillägg version 1.6.2 2013-05-23 (632.04 kB)
Tillägg version 1.6.2 2013-09-16 (12.76 kB)
Tillägg version 1.6.2 2014-04-02 (13.54 kB)

Dessa dokument innehåller tillägg och ändringar av version 1.6.2 som beslutats av Teknikgruppen. Dokumentet är ett komplement till version 1.6.2 av MIS Life XML.
Kundfråga version 1.6.2 – 2013-05-23 (92.81 kB)
Syftet med detta dokument är att definiera och beskriva hur en Kundfråga representeras elektroniskt inom ramen för standarden MIS Life Insurance XML. Med standarden MIS Life Insurance XML kan information om livförsäkringar utbytas mellan t.ex. livbolag och mäklare.

XML-schema, version 1.6.2 (8.95 kB)
För ”MIS Life Insurance XML” har ett XML-schema (XSD) utvecklats.

Mis Message (191.28 kB)

”MIS Message” ger möjlighet att rapportera felaktigheter i ett meddelande.