SFM har tillsammans med försäkringsbolagen utvecklat en standard för kommunikation av information relaterad till livförsäkringar. I detta arbete har ett antal dokument och specifikationer skapats. Nedan följer en beskrivning av dessa.

Användarmanual 1.6.2 (492.71 kB)

Detta är huvuddokumentet som beskriver hur ”MIS Life Insurance XML Version 1.6.2” används vid överföring av livförsäkringsinformation. En MIS Life Insurance XML fil innehåller information om en eller flera livförsäkringar. En livförsäkring innehåller information om ett eller flera försäkringsmoment.

Tillägg version 1.6.2 2011-03-28 (120.13 kB)
Tillägg version 1.6.2 2012-01-12 (30.76 kB)
Tillägg version 1.6.2 2013-05-23 (632.04 kB)
Tillägg version 1.6.2 2013-09-16 (12.76 kB)
Tillägg version 1.6.2 2014-04-02 (13.54 kB)

Dessa dokument innehåller tillägg och ändringar av version 1.6.2 som beslutats av Teknikgruppen. Dokumentet är ett komplement till version 1.6.2 av MIS Life XML.
Kundfråga version 1.6.2 – 2013-05-23 (92.81 kB)
Syftet med detta dokument är att definiera och beskriva hur en Kundfråga representeras elektroniskt inom ramen för standarden MIS Life Insurance XML. Med standarden MIS Life Insurance XML kan information om livförsäkringar utbytas mellan t.ex. livbolag och mäklare.

XML-schema, version 1.6.2 (8.95 kB)
För ”MIS Life Insurance XML” har ett XML-schema (XSD) utvecklats.

Mis Message (191.28 kB)

”MIS Message” ger möjlighet att rapportera felaktigheter i ett meddelande.