MIS-portalen, som drivs av SFM Service AB, skapades på initiativ av Svenska försäkringsförmedlares förening i syfte att underlätta informationsöverföring mellan försäkringsbolag och förmedlarbolag.

Förutom att vara en plattform med länkar till deltagande bolag ingår representanter från dessa bolag i samarbetet vad gäller utveckling av standarden för informationsutbyte, MIS 2.0 (S4I Standard for Insurance AB) – läs mer under fliken ”Fil-info”.

Försäkrings- och fondbolag som önskar ansluta sig till MIS-portalen är välkomna att kontakta Åsa Humble, process- och medlemsansvarig SFM, asa.humble@sfm.se för information om kostnader och övriga villkor.

Annonsera på MIS

Till en kostnad av 2 000 kr + moms för 14 dagar. Kontakta info@sfm.se för ytterligare information.