Branschnyheter

Här finns de senaste nyheterna som berör försäkrings-
förmedlare. Du som medlem kan läsa särskild information
och fler nyheter om du loggar in.


10 maj, 2021

SFM:s översikt av initiativ för försäkringsförmedlare

SFM var inbjudna till Hjertas månadsmöte för liv- och sakförsäkringsförmedlare och presenterade översikt av pågående initiativ som berör förmedlarmarknaden samt SFM:s pågående arbete inom fyra av dessa områden.   –  Pågående regelverksarbete och initiativ för försäkringsförmedlare har ökat de senaste åren, mycket i och med det nya regelverket IDD som träffar försäkringsförmedlare inom hela EU…. läs mer

5 maj, 2021

Digitalisering/Standardisering – Open Insurance

Standardisering och digitalisering är två sidor av samma mynt. SFM har lämnat synpunkter på Eiopa:s konsultation om ’Open Insurance’. Myndigheten ställde frågor om och hur långt värdekedjan inom försäkring ska öppnas genom att dela försäkringsrelaterade och specifika försäkringstagardata mellan försäkrings- och icke-försäkringsföretag, för att skydda försäkringstagarnas rättigheter och för att möjliggöra innovation i produkter och… läs mer

22 april, 2021

Penningtvätt – Försäkringsförmedlingsverksamhet klassas i myndighetsrapport

Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har som uppgift att ta fram en nationell riskbedömning. Syftet med 2020/2021 års nationella riskbedömning är att värdera risker inom de sektorer som definierats i penningtvättslagen samt att identifiera åtgärder som reducerar risk på strategisk nivå. Syftet är att bistå tillsynsmyndigheter samt stödja verksamhetsutövare. Mottagare av… läs mer

8 april, 2021

EIOPA överväger att införa krav på LEI-kod för försäkringsförmedlare

EIOPA har just nu en konsultation ute vad gäller Riktlinjer för användning av identifieringskoden för juridiska personer (Legal Entity Identifier, LEI). Dessa riktlinjer omfattar redan försäkringsbolag, tjänstepensionsföretag med flera, men inte försäkringsförmedlare. I EIOPA:s konsultation framgår att myndigheten nu överväger att införa krav på LEI-kod för försäkringsförmedlare som bedriver gränsöverskridande verksamhet bland annat mot bakgrund… läs mer

24 mars, 2021

Penningtvättsrapportering 31 mars och omvärldsbevakning

SFM påminner om att försäkringsförmedlare som per 31 december 2020 hade tillstånd att distribuera livförsäkring och därför omfattas av penningtvättslagstiftningen, årligen ska rapportera i FI:s system för periodisk rapportering. Sista dag för rapporteringen är den 31 mars 2021. Rapporteringen avser balansdagen den 31 december. På Finansinspektionens hemsida finns mer information samt frågor och svar På… läs mer

23 mars, 2021

Webinar om ”Open Insurance”

Den Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har nyligen publicerat ett diskussionsunderlag för ”Open Insurance”. Open Insurance handlar om delning av data mellan aktörer inom försäkringsbranschen genom ett standardiserat gränssnitt. Konceptet diskuteras inom ramen för EU:s arbete med ’Open finance’(mitten av 2022), där exempelvis betaltjänstdirektivet (PSD/PSD2) reglerar ’Open banking’. SFM anser att digitalisering och dataöverföring som… läs mer

17 mars, 2021

Gruppansvarsförsäkring för 2021, QBE och Berkley

SFM har nu färdigförhandlat gruppansvarsförsäkringen för 2021 genom en upphandling där samtliga relevanta svenska försäkringsgivare fått tillfälle att delta. Försäkringsgivarna för gruppansvarsförsäkring 2021 är QBE och Berkley där bägge försäkringsgivarna har flerårig erfarenhet av ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare. SFM har kunnat välja försäkringsgivare som står sig bäst i priskonkurrensen och SFM är glada att kunna erbjuda… läs mer

11 mars, 2021

Gunnar Hökmark i NFT: Viktigt för försäkringsbranschen att se och visa sin roll i samhällsekonomin

När Gunnar Hökmark får frågan om vilken den viktigaste frågan inom försäkringsområdet som han arbetat med under sina 15 år som ledamot i Europaparlamentet, svarar han direkt: ”Solvens II”. –  Jag deltog i hög grad i processen inom EU för att ta fram Solvens II-direktivet. Det stod tidigt klart för mig att försäkringsmarknaden är mycket modern och att den samtidigt har långa rötter bakåt i tiden. Till synes verkar det… läs mer

2 mars, 2021

Nytt pris för bästa sjukvårdsförsäkring i SFM:s enkät 2021

SFM:s medlemmar företräder många kunder runt om i landet som väljer att teckna privata sjukvårdsförsäkringar. Idag omfattas 700 000 svenskar av privata sjukvårdsförsäkringar varav hälften är låg- eller medelinkomsttagare enligt Svenskt Näringsliv. Sjukvårdsförsäkringar och valet att teckna en sådan har ökat kraftigt senaste åren och idag erbjuder ett stort antal försäkringsbolag i Sverige sjukvårdsförsäkringar. Sjukvårdsförsäkringen finansieras med… läs mer

10 februari, 2021

Konsumenttrender från EIOPA

EIOPA publicerar årligen en trendrapport med fokus på konsumentmarknaden som i vanliga fall är återblickande på föregående år och baserar sin rapport på input från flera olika intressenter (försäkringsförmedlare, försäkringsgivare, konsumenter) och nationella tillsynsmyndigheter. Rapporten syftar till att ge en preliminär översikt över effekterna på de olika delarna av försäkringssektorn, åtgärder som vidtagits och de… läs mer

8 februari, 2021

IDD fungerar väl men finns behov av regleringsstabilitet, SFM svarar EIOPA

SFM har, genom den europeiska medlemsorganisationen för försäkringsförmedlare BIPAR, besvarat EIOPA:s enkät inför utvärderingen av IDD. Frågeformuläret berör de delar som ska leda fram till en rapport som EIOPA har i uppdrag att ta fram över implementeringen av IDD, bedömt Q4 2021. SFM:s uppfattning gällande IDD är att förutsättningarna som finns i regelverket för implementering… läs mer

8 februari, 2021

Finansinspektionens prioriterade områden för 2021

Finansinspektionen har presenterat de områden som är prioriterade i tillsynen under 2021. Fokus är konsumentskydd, penningtvätt och framtida risker till följd av coronapandemin. Läs hela FI:s promemoria här.   Utöver att fortsätta utöva aktiv tillsyn över värdepappersbolagens tillämpning av omsorgsplikten kommer myndigheten fortsätta granska hur försäkringsföretagen lever upp till reglerna om försäkringsdistribution med ett fokus… läs mer