Branschnyheter

Här finns de senaste nyheterna som berör försäkrings-
förmedlare. Du som medlem kan läsa särskild information
och fler nyheter om du loggar in.


11 december, 2019

Målmarknad sakförsäkring – företag

På uppdrag av SFM:s Forum för sakförsäkring har en arbetsgrupp under hösten arbetat fram en struktur för kommunikation av målmarknadsparametrar och uppföljning av målmarknad inom förmedlad sakförsäkringsmarknad. Arbetsgruppen har bestått av ett tiotal representanter från både försäkringsbolag och försäkringsförmedlare inom sakförsäkring och Forum för sakförsäkring ställde sig bakom strukturen som presenterades av arbetsgruppen 2019-12-04. Den… läs mer

9 december, 2019

Ny inloggning för försäkringsdistributörers rapportering till FI

Det genomförs inga förändringar i vad försäkringsförmedlare ska rapportera, det är endast förändring om hur man loggar in. Förändring från och med 6 december 2019. Inloggningen kommer att ske via bank-id. För att kunna rapportera i Rapporteringsportalen behöver man först ha registrerat sig som användare. Om inte firmatecknare ska rapportera, måste denna delegera rapporteringsbehörigheter till… läs mer