Branschnyheter

Här finns de senaste nyheterna som berör försäkrings-
förmedlare. Du som medlem kan läsa särskild information
och fler nyheter om du loggar in.


14 februari, 2020

SFM svarar på remiss om förslag till ändrade föreskrifter om försäkringsdistribution

SFM har beretts tillfälle att ge synpunkter på rubricerade remiss. Som representant för 1850 stycken försäkringsförmedlare är frågan om ansvarsförsäkring givetvis viktig för SFM. Förändringen av det grundläggande ansvarsbeloppet har varit förutsedd sedan november 2019 och SFM deltog i arbetet med det genom vår europeiska medlemsorganisation BIPAR. Vad gäller förändringarna som Finansinspektionen har mandat att… läs mer

14 februari, 2020

SFM värnar om konkurrensen till nytta för kunderna – remissvar på SOU 2019:44 Ett bättre premiepensionssystem

SFM står bakom en konkurrensutsatt finansiell marknad med ett fullgott konsumentskydd och därför är föreningen angelägen att lämna följande remissvar. Den nordiska och svenska fondmarknaden är unik, inte bara inom EU utom i världen. En stor andel av svenskarna använder fonder för sitt sparande, såväl för privat sparande som i tjänstepensioner. De har en mångfald… läs mer

10 februari, 2020

SFM söker utredningsekonom och marknadsanalytiker

SFM söker utredningsekonom och marknadsanalytiker Är du ekonom med inriktning mot nationalekonomi och med intresse för analys av samhällsfrågor? Vill du arbeta med utredningar kring hur försäkringsmarknad och samhällsekonomi samverkar och vara en röst i debatten om en viktig del av svensk ekonomi? Sveriges Försäkringsförmedlares förening, SFM, är branschorganisation för svenska försäkringsförmedlare och söker nu… läs mer

11 december, 2019

Målmarknad sakförsäkring – företag

På uppdrag av SFM:s Forum för sakförsäkring har en arbetsgrupp under hösten arbetat fram en struktur för kommunikation av målmarknadsparametrar och uppföljning av målmarknad inom förmedlad sakförsäkringsmarknad. Arbetsgruppen har bestått av ett tiotal representanter från både försäkringsbolag och försäkringsförmedlare inom sakförsäkring och Forum för sakförsäkring ställde sig bakom strukturen som presenterades av arbetsgruppen 2019-12-04. Den… läs mer

9 december, 2019

Ny inloggning för försäkringsdistributörers rapportering till FI

Det genomförs inga förändringar i vad försäkringsförmedlare ska rapportera, det är endast förändring om hur man loggar in. Förändring från och med 6 december 2019. Inloggningen kommer att ske via bank-id. För att kunna rapportera i Rapporteringsportalen behöver man först ha registrerat sig som användare. Om inte firmatecknare ska rapportera, måste denna delegera rapporteringsbehörigheter till… läs mer