Branschnyheter

Här finns de senaste nyheterna som berör försäkrings-
förmedlare. Du som medlem kan läsa särskild information
och fler nyheter om du loggar in.


8 december, 2020

Rapport om utvidgad flytträtt från Finansinspektionen – SFM kommenterar

Svenska försäkringsförmedlares förening är positiva till åtgärder som leder till en klok flytträttsmarknad i balans mellan kundskydd och fria marknadsförutsättningar för aktörer. En marknad i konkurrens bidrar till bättre tjänster, bättre produkter och lägre priser. Försäkringsförmedlare är en aktör på försäkringsmarknaden som har möjlighet att konkurrensutsätta produktutbudet till förmån för kundernas bästa intresse. SFM är… läs mer

7 december, 2020

Ersättning för utebliven vinst ställer till stora problem

Artikel publicerad av Risk & Försäkring, Georg Ebert, länk till artikeln här >>>   En finansiell rådgivare ska kunna få betala ut ersättning även för bland annat utebliven vinst vid oaktsam eller uppsåtligt felaktig rådgivning. Detta föreslogs i propositionen “Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning” som regeringen lade fram den 24 november. Både Svensk Försäkring och SFM anser… läs mer

24 november, 2020

Vägledning för kundkännedom för försäkringsförmedlare lanseras

Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt) har tagit fram och beslutat ytterligare vägledning inom penningtvättsregelverket. Bakom SIMPT står SFM och sex andra branschorganisationer. Nytt för årets vägledningar är att SFM, med hjälp av medlemmar, utvecklat en praktisk vägledning för försäkringsförmedlare om kundkännedom. Arbetet inom Simpt är ett bra exempel på hur våra medlemmars engagemang tillsammans med… läs mer

19 november, 2020

Ny agenda för EU:s konsumentpolitik

Europeiska kommissionen har lanserat den nya konsumentagendan med prioriteringar för konsumenter i EU 2020- 2025. Den nya agendan tar ett helhetsgrepp kring konsumenter via olika sektorer och målet är att säkerställa konsumentskydd vid genomförande av annan EU-politik. EU- kommissionen prioriterar i agendan en grön övergång, digitaliseringen, efterlevnad av konsumenträttigheter och särskilda behov hos utsatta konsumenter…. läs mer

9 november, 2020

Glädjande att kundnöjdheten ökar inom försäkringsförmedlarbranschen

Pressmeddelande: Glädjande att kundnöjdheten ökar inom försäkringsförmedlarbranschen Försäkringsförmedlarbranschen fortsätter ha ett högt förtroende bland sina kunder. I svenskt kvalitetsindex (SKI) årliga undersökning som presenterades i dag är det tydligt att försäkringsförmedlarbranschen ökar i kundnöjdhet i år igen. Rapporten lyfter relationen mellan kundnöjdhet och hållbarhet liksom information och tillgänglighet som viktiga faktorer för kundupplevelsen. Årets rapport… läs mer

26 oktober, 2020

Finansinspektionen om försäkringsdistributörer i ny tillsynsrapport

Finansinspektionen har nyligen i en tillsynsrapport pekat på vikten av konsumentskydd i samband med försäkringsdistribution och att konsumenter ska erbjudas produkter som är lämpliga i förhållande till deras behov och förutsättningar, så kallad målmarknad (Fullständiga rapporten finns längst ned på denna länk). SFM sätter stort värde i ett starkt konsumentskydd som bygger på transparens och… läs mer

22 oktober, 2020

Hållbara utbildningar och medarbetare inom försäkringsbranschen

InsureEd är företaget som arbetar med fortbildning och yrkesrollsutveckling för personer verksamma inom försäkringsbranschen. I en bransch som ständigt förändras och ställs inför nya utmaningar, både vad gäller lagar och regler så väl som nya tekniska innovationer, behöver man som verksam hänga med för att hålla god kvalitet i sitt arbete som exempelvis försäkringsförmedlare –… läs mer

13 oktober, 2020

InsureEd ökar nu kapaciteten för en effektiv och heltäckande utbildning inom branschen

Pressmeddelande: InsureEd har bedrivit utbildningsverksamhet inom försäkringsbranschen sedan 2017 och med en stor efterfrågan på företagets produkter väljer nu InsureEd att ta in nytt kapital och bredda ägandet för att möta den stora efterfrågan som finns på utbildningar inom försäkringsbranschen -men även utanför. Vi har sett en stor och växande efterfrågan på InsureEd:s många olika… läs mer

8 oktober, 2020

EIOPA vill främja konsumentcentrerade metoder

Idag publicerade EIOPA en rapport som beskriver deras syn på regelverket vad gäller produkttillsyn (POG, Product governance oversight). EIOPA menar att huvudsyftet med tillsynen av POG är att säkerställa en konsumentcentrerade ansats i praktiken. Detta omfattar produktgodkännande, distribution samt övervaknings- och granskningsprocesser. EIOPA lyfter fram att produktbolag och distributörer bör ta hänsyn till deras affärsmodell,… läs mer

8 oktober, 2020

Digital konferens om miljöansvarsdirektivet – öppen anmälan

EU-Kommissionen, som SFM informerat om tidigare, utvärderar miljöansvarsdirektivet och släppte under sommaren 2020 en rapport om de senaste slutsatserna. Ett led i kommissionens arbete utgörs av en konferens som i år arrangeras helt digitalt och är öppen för anmälan av intresserade. Konferensen arrangeras 16-20 november med seminarier mellan 09.30-13.00 och på eftermiddagarna kommer särskilt inbjudna… läs mer

5 oktober, 2020

Vd Karin Lindblad i stor intervju om SFM

SFM och förmedlarna agerar både för kund och samhällsekonomi   – Försäkringsförmedlare har en nyckelroll på försäkringsmarknaden och bidrar till en ökad konkurrens på försäkringsområdet. Försäkringsförmedlarnas kunder ska känna sig trygga, vara nöjda och de ska få tillgång till försäkringar som erbjuds i konkurrens. På så sätt tillför försäkringsförmedling och förmedlarna ett stort värde till… läs mer

25 september, 2020

Ny plan klubbad för stärkt kapitalmarknadsunion inom EU

EU-kommissionen har fastställt en plan för en starkare kapitalmarknadsunion inom EU och hänvisar till att den kommer vara central för att uppnå återhämtning efter Covid-19. I den nya handlingsplanen listar kommissionen 16 åtgärder, inklusive åtgärder som berör marknaden för försäkringsdistribution (höja kvaliteten på finansiell rådgivning, och en utvärdering av reglerna i samband med incitament, investeringsrådgivning… läs mer

22 september, 2020

Penningtvätt – därför måste försäkringsförmedlare ställa frågor

Penningtvätt – därför måste försäkringsförmedlare ställa frågor SFM presenterar branschgemensam kundinformation. Försäkringsförmedlare som distribuerar livförsäkring är en av de aktörer som omfattas av regelverket för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett viktigt led i att följa regelverket är att berörda aktörer får in tillräcklig information från sina kunder för att kunna bedöma risken… läs mer

22 september, 2020

EU- kommissionen om förberedelser inför Brexit

Brexit Nyligen gav EU-kommissionen ut en kommunikation om vilka förberedelser som krävs med anledning av Brexit. Nedan punktlista är ett utdrag av relevans för försäkringsförmedlare som bedriver gränsöverskridande verksamhet: Sedan den 1 februari 2020 har Storbritannien dragit sig ur Europeiska Unionen och blivit ett ”tredjeland”. Utträdesavtalet föreskriver en övergångsperiod som slutar den 31 december 2020…. läs mer

16 september, 2020

Dom i brittiskt testfall om avbrottsförsäkring

Financial Conduct Authority (FCA), brittiska motsvarigheten till Finansinspektionens avdelning för uppförandetillsyn, har drivit ett så kallat test-case i högsta domstolen för att pröva ett 21 individuella försäkringsvillkor från ett antal försäkringsbolag verksamma på den brittiska marknaden. Domen meddelades den 15 september och spänner över 150 sidor. Domen innebär inte ett beslut i enskilda fall av… läs mer

14 september, 2020

InsureEd söker en digital pedagog

Länk till InsureEds annons här: https://www.insureed.se/lediga-tjanster/   InsureEd stärker teamet med ytterligare en initiativrik och självgående kollega denna gång med inriktning mot teknik och digital pedagogik. I rollen som Digital pedagog konfigurerar och designar du vårt LMS (Learning Management System) att möta våra kunders behov av pedagogisk digital fortbildning. InsureEd är ett nystartat utbildningsbolag specialiserade… läs mer