Branschnyheter

Här finns de senaste nyheterna som berör försäkrings-
förmedlare. Du som medlem kan läsa särskild information
och fler nyheter om du loggar in.


20 juni, 2022

Simpt- omvärldsbevakning av penningtvätt

Samordningsfunktionens omvärldsbevakning av penningtvätt och finansiering av terrorism nr 2 för 2022 finns nu tillgänglig: https://polisen.se/siteassets/dokument/om-polisen/penningtvatt/omvarldsbevakningar/omvarldsbevakning-april-juni-2022.pdf Mer information från samordningsfunktionen hittar du här: www.polisen.se/penningtvatt Om Simt: Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, bildades 2016 av branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samverkan deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta… läs mer

10 juni, 2022

Prm: Kunskap, kompetens och konsument i fokus i SFM:s branschsamtal om hållbarhet- SFM lanserar idag hållbarhetsbrevlåda för kunskapsinhämtning

Under SFM:s branschsamtal om hållbarhet den 8 juni samlades aktörer och intressenter i branschen för att i ett inledande samtal dela med sig av erfarenheter kring kunskap och kompetens, i förhållandet till de nya regelverken om hållbara investeringar som ska börja tillämpas i närtid. Se nedan en översikt av de regler som avses.   I… läs mer

9 juni, 2022

Prm: Stort intresse för sjukvårdsförsäkring bland SFM:s medlemmar och kunder

SFM delar för andra året i rad ut pris till årets försäkringsprodukt- sjukvårdsförsäkring i SFM:s årliga undersökning tillsammans med Brilliant. Då intresset kring sjukvårdsförsäkring är stort har SFM i årets undersökning även tagit reda på den främsta orsaken till valet av försäkringsbolag med den bästa produkten. Sjukvårdsförsäkring är en viktig produkt för alltfler förtagare i… läs mer

27 april, 2022

Cybersäkerhet och försäkringsbarhet viktigt för kunder till SFM:s medlemmar och samhället

Cyberrisker är ett växande samhällsproblem och utgör idag ett allt större hot mot både enskilda företag men också för samhället i stort. Kostnaderna för it-intrång har ökat lavinartat och riskerna för företag att drabbas idag är hög. Covid-pandemin som förändrade förutsättningarna med mer hemarbete är ett exempel på hur verksamheter blev mer sårbara och it- intrången… läs mer

27 april, 2022

Motverkande av penningtvätt- aktuella inbjudningar

SFM som branschorganisation arbetar aktivt med frågor som rör penningtvätt, inte minst tillsammans med andra branschorganisationer genom SIMPT, Svenska institutet mot penningtvättSyftet med Simpt är att ta fram branschvägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ta del av arbete och vägledningar inom SIMPT här>>>… läs mer

21 april, 2022

Marie Spångberg ny processansvarig för SFM:s medlemmar

Marie Spångberg har nu anslutit till SFM med processansvar för SFM:s medlemmar och ansvarsförsäkringen.   Det är mycket glädjande att välkomna Marie Spångberg till SFM:s kansli som närmast kommer från Falck Global Assistance i rollen som Key Account Manager i relation till försäkringsbolagen, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.   Marie Spångberg har internationell erfarenhet från försäkringsbranschen, kris-och katastrofhantering, travel… läs mer

14 mars, 2022

Sänkta avgifter för försäkringsförmedlare

SFM har tidigare yttrat sig till Finansinspektionen gällande avgifter för försäkringsförmedlare, senast den 24 augusti 2021. Finansinspektionen har nu återkommit med en remiss om förändrade avgifter för bland annatförsäkringsförmedlare. SFM är positiva till att regeringen verkställt de sänkta avgifter för försäkringsförmedlare som SFM tillstyrkt sedan tidigare och att Finansinspektionen nu tagit hänsyn till våra synpunkter… läs mer

9 mars, 2022

Retail Investment Strategy – konsumentskydd, konkurrenskraft och kostnadseffektivitet

Försäkringsförmedlarmarknaden befinner sig i en intensiv regleringsmiljö och takten är hög, och framför allt inom liv- och pensionsområdet. Ett av de mest aktuella regleringsarbeten som pågår inom EU-kommissionen just nu på liv och pensionsområdet är arbetet inom det som kallas ’Retail investment strategy’. En strategi för EU:s medlemsstater, med vilken avsikten är att individer inom EU… läs mer

8 mars, 2022

Digital medlemsinbjudan 11 mars: Branschens arbete mot penningtvätt genom Simpt och regelverksnytt

Regelverken för arbetet mot penningtvätt och mot finansiering av terrorism är omfattande. Förutom att varje aktör arbetar aktivt för att tillämpa reglerna på rätt sätt finns Simpt till hjälp. Simpt, Svenska institutet mot penningtvätt, bildades 2016 av sju branschorganisationer inom finansiella sektorn, bland annat SFM och Svensk Försäkring. Syftet är att ta fram vägledning för… läs mer