Branschnyheter

Här finns de senaste nyheterna som berör försäkrings-
förmedlare. Du som medlem kan läsa särskild information
och fler nyheter om du loggar in.


24 november, 2023

InsureNet samlade en bransch i bred bemärkelse

Sveriges nya forum för finans, försäkring och tech lanserades igår den 23 november med talare från bland annat EIOPA, Finansinspektionen, Konsumentverket, Paydrive, Lemonade, Insurely, EU-kommissionen och finansmarknadsminister Niklas Wykman. I publiken fanns representanter från många av SFM:s medlemmar, myndigheter, lagstiftaren och andra viktiga aktörer för den svenska försäkringsdistributionens funktion och framtid.  I horisonten ser vi… läs mer

18 oktober, 2023

PRM: SFM släpper ny branschrapport om Cyberrisker, försäkring och försäkringsförmedling

Branschrapporten är framtagen av Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM), branschorganisationen för försäkringsförmedlare i Sverige, tillsammans med det svenska cybersäkerhetsföretaget Truesec som är verksamma internationellt. Deltagande försäkringsbolag och förmedlarbolag inom SFM:s Forum för Sakförsäkring har bidragit till rapporten genom en utsedd referensgrupp. Rapporten är en första version och syftet är att framöver arbeta vidare med innehållet i takt med förändringar… läs mer

9 oktober, 2023

Förhandsbesked från SRN drabbar kund och snedvrider konkurrensen på marknaden

SFM som branschorganisation verkar för ett högt konsumentskydd i marknaden. Efter en process som påbörjades i Skatterättsnämnden (SRN), meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 1 juni 2022 dom i ett mål om uttag av en avgift ur försäkringskapitalet för finansiering av en viss definierad tjänst hänförlig till förvaltning av försäkringen. Enligt HFD har ett uttag av denna avgift ur… läs mer

30 maj, 2023

PRM: Enkla att arbeta med, produkterbjudande och engagemang avgörande i SFM:s årliga undersökning

Fler svar och större engagemang än något tidigare år. Idag presenteras vinnarnas i årets undersökning. Undersökningen har i år utökats med pris för bästa helhetslösning för tjänstepension. Det är nu femte året i rad SFM tillsammans med Brilliant Future genomfört en omfattande undersökning bland SFM:s medlarmmar om vilka försäkringsbolag som har de bästa förmedlardiskarna och… läs mer

29 maj, 2023

Prm: Försäkrings­förmedlarens roll kommer att öka i betydelse i framtiden – SFM släpper idag ny branschrapport om Förmedlad Sakförsäkring i Sverige

Denna rapport är framtagen av Svenska Försäkringsförmedlares Förening med bidrag av både sakförsäkringsbolag och sakförsäkringsförmedlarbolag, i syfte att visa på värdet och storleken av den svenska förmedlade sakförsäkringsmarknaden inom företagsförsäkring. Den svenska sakförsäkringsförmedlarmarknaden utgör en viktig del av samhällsekonomin och består av försäkringsförmedlarbolag och de försäkringsbolag som samarbetar med försäkringsförmedlare.   Den förmedlade marknaden, det… läs mer

24 maj, 2023

Pressmeddelande: EU-kommissionen publicerar förslag inom Retail Investment Strategy

Idag, den 24 maj 2023, har EU-kommissionen publicerat två regleringsförslag inom sin Retail Investment Strategy. Det första förslaget är ett omnibusdirektiv som ändrar IDD, MiFID II, Solvens-II, AIFMD och UCITS. Det andra förslaget är en förordning som ändrar PRIIPs. Läs mer här: https://finance.ec.europa.eu/publications/retail-investment-package_en Questions and answers on the Retail Investment Package (europa.eu)   SFM har,… läs mer

20 april, 2023

Organisationer som verkar inom EU behöver förespråka regler för finansiell rådgivning som tar hänsyn till egenskaper i respektive land

Med anledning av påståenden från europeiska konsumentorganisationer om lokala marknader för försäkringsförmedling, såsom den svenska, är det viktigt att lyfta att aldrig förr har svenska konsumenter, svenska företag och svenska arbetsgivare, haft så goda möjligheter att tryggt kunna välja försäkringar med sparande och tjänstepension. Det finns dessutom flera olika leverantörer, försäkringsbolag, att välja att teckna… läs mer

9 februari, 2023

Prm: SFM lanserar Pensionsflyttguiden

Med lanseringen av Pensionsflyttguiden www.pensionsflyttguiden.se för konsument vill Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) bidra med kunskap och information om pension, sparande och innebörden av en eventuell flytt av sitt pensionskapital.   De senaste reglerna om flytt av pension har gjort det billigare att flytta sitt pensionskapital som innebär att livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen endast får ta ut en avgift… läs mer

2 februari, 2023

SFM lanserar InsureNet- ett nytt forum för branschens aktörer inom finans, försäkring och tech

SFM lanserar InsureNet- ett nytt forum för branschens aktörer inom finans, försäkring och tech   På initiativ av SFM Svenska försäkringsförmedlares förening presenteras ett nytt forum för branschens aktörer inom finans, försäkring och tech för att skapa ett bredare utbyte och ett större nätverk inom försäkringsdistribution.   Vi har under en längre tid sett ett växande… läs mer

29 november, 2022

Cyberrisker, försäkring och ett motståndskraftigt Sverige och EU

Cyberrisker är ett växande samhällsproblem och utgör idag ett allt större hot mot både enskilda företag men också för samhället i stort. Kostnaderna för it-intrång har ökat lavinartat och riskerna för företag att drabbas idag är hög. Bara häromdagen drabbades Europaparlamentet av cyberintrång vilket ledde till att bla hemsidan  och uppkopplingen i parlamentsbyggnaderna ska ha påverkats.  … läs mer