Branschnyheter

Här finns de senaste nyheterna som berör försäkrings-
förmedlare. Du som medlem kan läsa särskild information
om du loggar in.


11 januari, 2019

Inbjudan till referensgruppsmöte ang nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag tisdagen den 29 januari kl. 10.00 på Finansdepartementet

Från Regeringskansliet, Johanna Demander: Inom EU pågår arbete med ett nytt kapitaltäckningsregelverk för värdepappersbolag. Sedan förslaget på det nya regelverket presenterades av EU-kommissionen den 20 december 2017 har förslagets diskuterats i rådet och i Europaparlamentet. Parlamentet har sedan september 2018 varit färdiga med sin interna process. Följ länkarna för att komma till deras ändringar av… läs mer

24 oktober, 2018

Sidotillståndet upphör

Viktig information till försäkringsförmedlare som har tillstånd att driva sidoverksamhet enligt 2 kap 5§ 14 lagen om värdepappersmarknaden. Sedan 1 oktober 2018 får inte investeringsrådgivning kring premiepension ske och efter den 1 januari 2019 behövs, för övrig investeringsrådgivning utanför försäkring, ett tillstånd att driva värdepappersrörelse eller att förmedlaren är anknutet ombud till ett värdepappersbolag. Information… läs mer

4 januari, 2018

Personförsäkringsnämnden får utökat mandat

Personförsäkringsnämnden (PFN) får sedan 1 januari 2018 rätt att pröva tvister när konsument fått avslag på sin ansökan om personförsäkring. Därmed ges konsumenten möjlighet till ett enkelt och snabbt prövningsförfarande istället för att som tidigare endast kunna vända sig till domstol när en personförsäkring har nekats. Personförsäkringsnämnden är godkänd av Kammarkollegiet och registrerad som nämnd… läs mer