Branschnyheter

Här finns de senaste nyheterna som berör försäkrings-
förmedlare. Du som medlem kan läsa särskild information
och fler nyheter om du loggar in.


19 januari, 2022

Kommentar från SFM kring Finansinspektionens rapporter

Kommentar från SFM kring Finansinspektionens rapporter med anledning av nya regelverk för försäkringsdistribution samt provision och oberoende rådgivning. Den 20 december 2021 publicerade Finansinspektionen två rapporter vars syfte var att kartlägga hur marknaden för försäkringsdistribution och placeringsrådgivning förändrats sedan de nya regelverken trädde i kraft. Rapporterna baseras på ett omfattande enkätarbete gentemot försäkringsbolag värdepappersinstitut samt… läs mer

10 januari, 2022

Processansvarig för SFM:s medlemmar, är det du?

Nu söker vi en processansvarig för SFM:s medlemmar! SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) söker nu en processansvarig för medlemskap och administration till vårt centrala kansli i Stockholm. SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare i Sverige. SFM verkar för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens, en bransch som spelar en viktig roll i flera aktuella… läs mer

14 december, 2021

Digital inbjudan för SFM:s medlemmar: Direkt från Bryssel- trender och regelverk som påverkar försäkringsförmedlare

Digital inbjudan för SFM:s medlemmar: Direkt från Bryssel- trender och regelverk som påverkar försäkringsförmedlare  Ta möjligheten att få lyssna in på vilka huvudsakliga trender och regelverk på EU-nivå som kommer att påverka försäkringsförmedlare i Sverige. Det går inte att idag överskatta möjligheten till information i tidigt stadium och delta i den diskussion som uppstår kring… läs mer

2 december, 2021

Ny vägledning om kundkännedom presenterad

SFM har via Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, tillsammans med övriga berörda branschorganisationer nu tagit fram ytterligare vägledning inom penningtvättsregelverket.   Idag presenterades den nya vägledningen om kundkännedom för försäkringsförmedlare vid riskbedömning av kund. Vägledningen beskriver hur branschen tolkar och tillämpar penningtvättsregelverket i aktuella delar och syftar till att stärka kundskyddet vad gäller exempelvis personuppgifter… läs mer

24 november, 2021

Nu söker vi en studentresurs till SFM – var med och utveckla försäkringsförmedlarbranschen 

SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) är branschorganisationen för försäkringsförmedlare i Sverige. SFM verkar för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens; en bransch som spelar en viktig roll i flera aktuella samhällsutmaningar.   Nu söker vi till vårt kansli i Stockholm en engagerad, noggrann och strukturerad person som tillsammans med oss vill utveckla och stötta… läs mer

26 oktober, 2021

SFM Vägledningar Liv, Sak och Information om försäkringsförmedlare fastställda

SFM:s vägledningar kommer från branschen till branschen och syftar till att skapa ett enhetligt och gott kundskydd samt underlätta i försäkringsförmedlarnas vardag. Avsikten är att vägledningarna ska vara levande och följa branschpraxis samt de behov som finns i marknaden. Därför fastställs vägledningarna årligen av SFM:s styrelse, där synpunkter som inkommit under året från medlemmar och… läs mer

22 oktober, 2021

Tillsyn från Konsumentverket – enkät till nya förmedlare

Konsumentverket (KoV) utövar tillsynen över försäkringsförmedlare och andra försäkringsdistributörers informationsgivning och marknadsföring. För nyetablerade försäkringsförmedlare använder KoV:s sig av ett informationsbrev om kraven på verksamheten. KoV har nu i ett enkätutskick via mail under vecka 42 efterfrågat svar och synpunkter från försäkringsförmedlare som under 2020- 2021 fått sina tillstånd/utökat tillstånd. Sista svarsdatum för enkäten från… läs mer

27 september, 2021

Del 4- Gunnar Hökmark om försäkringsförmedlarbranschens snabba tillväxt

FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGENS SNABBA TILLVÄXT (4) – KAPITALMARKNADERNA Foto: SFM • I den fjärde artikeln för Sak & Liv om förmedlarbranschens snabba tillväxt beskriver Gunnar Hökmark hur förmedlar- och försäkringsbranschen utmanas av utvecklingen på kapitalmarknaderna. Vart är svensk försäkring och förmedlarbranschen på väg? Gunnar Hökmark, ordförande för Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, och tidigare ledamot av EU-parlamentet och dess ekonomiska utskott ger… läs mer

23 september, 2021

Del 3- Gunnar Hökmark om försäkringsförmedlingens snabba tillväxt- Klimatutvecklingen

FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGENS SNABBA TILLVÄXT (3): KLIMATUTVECKLINGEN Foto: SFM • Gunnar Hökmark beskriver i den tredje artikeln för Sak & Liv hur förmedlar- och försäkringsbranschen utmanas av klimatutvecklingen. Vart är svensk försäkring och förmedlarbranschen på väg? Gunnar Hökmark, ordförande för Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, och tidigare ledamot av EU-parlamentet och dess ekonomiska utskott ger i fyra artiklar för Sak… läs mer

22 september, 2021

Del 2- Gunnar Hökmark om försäkringsförmedlarbranschens tillväxt – De alltmer varierade anställningsförhållandena.

Del 2- GUNNAR HÖKMARK OM FÖRMEDLARBRANSCHENS TILLVÄXT Foto: SFM • I sin andra artikel för Sak & Liv beskriver Gunnar Hökmark hur förmedlar- och försäkringsbranschen utmanas av de alltmer varierade anställningsförhållandena på den svenska arbetsmarknaden. Vart är svensk försäkring och förmedlarbranschen på väg? Gunnar Hökmark, ordförande för Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, och tidigare ledamot av EU-parlamentet… läs mer

13 september, 2021

SFM:s ordförande Gunnar Hökmark i artikelserie i Sak & Liv– del 1

GUNNAR HÖKMARK OM FÖRMEDLARBRANSCHENS TILLVÄXT (1) Foto: SFM • Gunnar Hökmark är ordförande för SFM och tidigare ledamot av EU-parlamentet. I en artikelserie för Sak & Liv ger han sin bild av försäkringsförmedlingens snabba tillväxt och beskriver några av de stora utmaningarna framöver för branschen. Vart är svensk försäkring och förmedlarbranschen på väg? Gunnar Hökmark, ordförande för… läs mer

2 september, 2021

Avgifter för skötsamhetsintyget bör sänkas kraftigt–

SFM lämnar yttrande till finansinspektionen gällande avgifter för försäkringsförmedlare. SFM tillstyrker förslaget om att den lägsta avgiften för försäkringsförmedlare ska sänkas från 5 000 till 4 000 kronor, att avgiften per anställd försäkringsförmedlare förmedlade försäkringar sänks till 1 000 kronor och att den årliga avgiften för försäkringsförmedlare sänks till 1 500 kronor. SFM välkomnar förslaget… läs mer

27 augusti, 2021

Behov av mer proportionalitet och riskbaserat förhållningssätt

SFM lämnar in yttrande till Finansdepartementet samt till EU-kommissionen via Bipar, den europeiska medlemsorganisationen för försäkringsförmedlare. Yttrandet avser kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. EU-kommissionens ambition att stärka ramverket för att motverka finansiering av terrorism är mycket motiverat mot bakgrund av att kreativiteten i brottslig aktivitet,… läs mer