Med anledning av den snabba rättsutveckling som skett inom hållbarhet med utmaningar inom tillämpning, rapportering och förmedlares ansvar har SFM under januari formerat en grupp för att möjliggöra diskussion inom området. Arbetsgruppen kommer även beröra förslag på kommande regelverk och bevaka eventuella konsultationer inom det nuvarande ramverket. SFM har tidigare samlat branschen i dessa frågor men tar nu på nytt upp arbetet mer formerat.

  • Det är tydligt att det finns ett behov hos våra medlemmar men också branschen som helhet att gemensamt diskutera utmaningar och möjligheter med de nya regelverken, säger Karolina Reinholdsson, jurist SFM. 

Arbetsgruppen kommer i ett inledande skede beröra frågor kopplade till regelverk (såsom SFDR, IDD, CSDR och Taxonomin) men även mer generella frågeställningar (såsom tillgång till hållbarhetsdata). 

  • För SFM är det viktigt att kunna samla kunskap och erfarenhet i komplexa frågor, såsom hållbarhet, och vi arbetar aktivt för att vara en naturlig del i ett proaktivt arbetet för branschens positiva utveckling, säger Tove Hässler, vd SFM

För frågor om arbetsgruppens arbete eller för att deltaga kontakta karolina.reinholdsson@sfm.se