Det är nu sjätte året i rad SFM tillsammans med Brilliant Future genomfört en omfattande undersökning bland SFM:s medlemmar om vilka försäkringsbolag som har de bästa förmedlardiskarna och anledningen till detta. Undersökningen är baserad på kvantitativ data och baseras på svar från dryga 800 försäkringsförmedlare och administratörer.

Idag presenteras vinnarna i samtliga kategorier:

Förmedlarnas val av livförsäkringsbolag: Euro Accident

Administratörernas val av livförsäkringsbolag: Euro Accident

Förmedlarnas val av sakförsäkringsbolag: Dina

Administratörernas val av sakförsäkringsbolag: Dina

Bästa sjukvårdsprodukt: Euro Accident

Bästa helhetslösning för tjänstepension: Skandia

Bästa cyberförsäkring: QBE

Dessutom visar undersökningen att SEB (Liv) och Allianz (Sak) har förbättrat upplevelsen bland försäkringsförmedlare allra mest under det senaste året.

Viktiga faktorer för att nå ett bra resultat:

  • För att bli årets förmedlardisk krävs det att man ligger i topp i princip alla kategorier – vi ser att varje område är viktigt för att få ett så högt betyg som möjligt.
  • En gemensam och väldigt viktig faktor för både Sak och Liv är engagemang och att förmedlingsdiskarna upplevs som enkla att arbeta med.

Enkelhet och ett engagerat bemötande påverkar upplevelsen positivt i stor utsträckning. En AI-analys av fritextkommentarer, vilket är nytt i årets undersökning, visar mer utförligt att för Liv är tillmötesgående och problemlösande inställning samt snabb och effektiv kommunikation det som påverkar upplevelsen mest positivt. Samtidigt är långa svarstider och svårigheter att nås samt höga premier utan motsvarande värde det som påverkar upplevelsen mest negativt. För Sak är snabb och effektiv kommunikation samt kompetens och engagemang hos personalen det som påverkar upplevelsen mest positivt. Det som påverkar upplevelsen mest negativt för Sak är istället långa svarstider och svårigheter att nås samt krångliga digitala lösningar och administrativa processer.

  • Det här visar hur viktigt det är att kontinuerligt undersöka förmedlarnas upplevelse för att kartlägga vad som måste förändras. Det gör det lättare att agera mer träffsäkert och skapa förbättring baserat på datadrivna beslut. Affärskritiskt för de bolag i som vill ligga i framkant, säger Ulrika Jonsson, vd Brilliant Future.

Grattis till vinsten Dina! Ni tog hem pris från både förmedlare och administratörer, vad är framgången?

  • Först vill jag tacka förmedlare och administratörer för detta hedrande betyg. Vi är så glada över att vår inställning till vårt uppdrag uppskattas av er alla. Vi har fantastiska dedikerade medarbetare som verkligen gillar sina jobb och att förvalta relationerna med marknaden och vi anstränger oss för att vara snabba, lyhörda och relevanta. Stort tack! Priser sporrar och glädjer, säger Gunilla Svensson Dina Försäkring AB

I år har SFM valt att ha med ett nytt pris för bästa cyberförsäkring, grattis QBE till vinsten! SFM har frågat om hur QBE ser på att det vann det nya priset och varför de tror att de tar hem priset?

  • Vi är väldigt stolta över att få ta emot detta prestigefyllda pris och att vår stora satsning och ledande ställning på cyber-marknaden uppmärksammas. Vi är oerhört glada och tacksamma för detta erkännande från den svenska förmedlarkåren, säger Christian Mechler, QBE

Grattis Euro Accident till vinsten i tre kategorier även i år ”Förmedlarnas och Administratörernas val av livförsäkringsbolag” samt ”Bästa sjukvårdsprodukt”.

  • Vi har från grunden byggt upp och fortsätter att bygga strukturer kring produkterbjudande, tekniklyft och inte minst relationer och service. Det är verkligen ett lagarbete från hela den svenska verksamheten och vi är såklart otroligt tacksamma, stolta och hedrade över äran att få priserna i år igen. Det ger oss också ett bra kvitto att vår strategi att vara tillgängliga, enkla, snabba och pålitliga, samt ha en nära relation med de som förmedlar våra produkter uppskattas av förmedlarkåren säger Robert Reinart, Euro Accident.

Grattis Skandia till vinsten bästa helhetslösning för tjänstepension! Ni vann även denna kategori förra året, vad är framgången?

  • Skandia tackar ödmjukt för denna utmärkelse. Vi är glada för att marknaden har uppmärksammat att vi har lyssnat på förmedlarna och sänkt fondförsäkringspriserna, utvecklat vårt investeringserbjudande och tagit fram verktyg för att förenkla er vardag, säger Susanne Sakari Skandia.
  • Förmedlarbolag och försäkringsbolag skapar värden för både kunder och samhället i stort och vi ser att vår undersökning både engagerar och påverkar branschens utveckling på ett positivt sätt. Det är glädjande med en bransch som ständigt utvecklas och vill förbättras. Vi vill givetvis tacka alla som röstat och deltagit i undersökningen. Den har betydelse, säger Tove Hässler vd SFM.