Sveriges nya forum för finans, försäkring och tech lanserades igår den 23 november med talare från bland annat EIOPA, Finansinspektionen, Konsumentverket, Paydrive, Lemonade, Insurely, EU-kommissionen och finansmarknadsminister Niklas Wykman. I publiken fanns representanter från många av SFM:s medlemmar, myndigheter, lagstiftaren och andra viktiga aktörer för den svenska försäkringsdistributionens funktion och framtid. 

I horisonten ser vi den självklara trenden i marknaden och regelverk – hur får vi tag på data, vilken data är viktig och hur får vi behandla den. Tekniska lösningar i försäkringsdistributionen diskuterades vid flera pass. Finansinspektionen påpekade sin teknikneutralitet, vilket också gäller för IDD. Panelen diskuterade tekniken som möjliggörande för konsumenter men också att tekniken måste vara anpassad efter konsumentens kunskapsnivå. 

Vi fick en heldag på temat försäkringsdistribution där vi lyckades fånga de digitala, de internationella och de svenska förutsättningar som påverkar branschen i bred bemärkelse och de kunder som möter branschen dagligen, säger Per Johan Gidlund, som projektledare för InsureNet.

David Sparkes, British Insurance Brokers Association, presenterade erfarenheten från den brittiska marknaden bland annat visar på att sparare nu har väsentligt sparkapital liggandes på sparkonto istället för i investeringar. Där de många regelverken som implementerats med goda avsikter lett till att kapital som skulle kunna vara hållbara investeringar nu ligger på ett sparkonto för väldigt många sparare, och hur det kopplar till det regelverkslandskap som omgärdar provisioner, sammanfattat med talspråket att ’good intentions paves the road to hell’. Ludger de Bruijn, från holländska Adfiz, gav en överflygning av effekterna av provisionsförbudet där och bland annat hur efterfrågan på tjänster efter att ett försäkringsavtal tecknats, den viktiga kundvården, tappat kraftigt i efterfrågan från kunderna. Inte på grund av att behovet inte finns, utan på grund av att det är oerhört svårt för kunderna att förstå värdet av tjänsten vid tillfället som försäkringen tecknas. Nic de Measschalck, BIPAR:s direktör, tryckte även de mycket specifika omständigheter som lett fram till de regleringar vi ser i andra länder, att de har kommit på plats utifrån individuella förhållanden, precis som förutsättningarna för rådgivning.

Finansinspektionen gav en mycket uppskattat föredragning av slutsatserna från den senaste tematiska tillsynsinsatsen mot försäkringsförmedlare och deras syn på aktuella utmaningar i marknaden. Tillsammans med EIOPA:s föredrag om tillsynen på europeisk nivå med koppling till vår digitala utveckling i branschen, är Finansinspektionens inspel ovärderliga att ta del av och ett naturligt inspel till SFM:s fortsatta arbete för en marknad med högt konsumentskydd i balans med god konkurrens på marknaden, säger Tove Hässler, SFM:s vd.

SFM:s ordförande Gunnar Hökmark redogjorde för behovet av att samtliga intressenter samlas bakom förståelse för att en kapitalmarknadsunion, både förutsätter kapital och marknad, och att regleringar på området måste skapa förutsättningar för svenska och europeiska företag att skaffa sig kapital. InsureNet hade inte varit möjligt utan engagemanget från hela SFM – från medlem, kansli och till styrelse, men InsureNet är inte SFM, det är ett nytt forum och nätverk där det är  väldigt glädjande att vi tagit ett första steg att samla fler intressenter i värdekedjan för försäkringsdistribution för ökad förståelse för regelverk, fri konkurrens och framtida trender, säger SFM:s ordförande Gunnar Hökmark i en avslutande kommentar.

InsureNet tackar för denna gång och ser fram emot att vi ses nästa år igen – tack till alla som kom och deltog i mycket givande diskussioner.