Branschnyheter

Här finns de senaste nyheterna som berör försäkrings-
förmedlare. Du som medlem kan läsa särskild information
och fler nyheter om du loggar in.


4 januari, 2018

Personförsäkringsnämnden får utökat mandat

Personförsäkringsnämnden (PFN) får sedan 1 januari 2018 rätt att pröva tvister när konsument fått avslag på sin ansökan om personförsäkring. Därmed ges konsumenten möjlighet till ett enkelt och snabbt prövningsförfarande istället för att som tidigare endast kunna vända sig till domstol när en personförsäkring har nekats. Personförsäkringsnämnden är godkänd av Kammarkollegiet och registrerad som nämnd… läs mer

22 november, 2017

Ny tidplan för IDD

Försäkringsdistributionsdirektivet – IDD Föreslagen tidsplan från Finansdepartementet (nedan). Kan dock förändras om EU väljer att skjuta upp den ytterligare. Datum Aktivitet 2 juni 2017 Departementspromemoria En ny lag om försäkringsdistribution remitteras. Tidig vår 2018 Lagrådsremiss med förslag till den lagstiftning som krävs för genomförandet av IDD och vissa nationella lagförslag. Våren 2018 Proposition överlämnas till… läs mer

16 augusti, 2017

Pressmeddelande: En effektivare flytträtt för pensionssparare

En effektivare flytträtt för pensionssparare Finansdepartementet presenterar idag förslag för att förbättra konsumenternas möjligheter att påverka den egna pensionen. En promemoria remitteras med förslag till lagändringar som syftar till att effektivisera möjligheterna att flytta pensionssparande. – Vi har sett att konsumenterna kan få en bättre överblick över sitt pensionssparande genom att utöva sin flytträtt. Förslagen… läs mer

12 juni, 2017

Detta är SIMPT

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, har bildats av sju bransch-organisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring,Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för hur reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska tillämpas i… läs mer