Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) och Finansinspektionen (FI) föreslår att regeringen tillsätter en oberoende och bred utredning för en bättre sparmarknad med ett starkt konsumentskydd och god konkurrens på lika villkor mellan marknadens aktörer. 

Sverige har i dag en i internationellt perspektiv väl fungerande kapital- och sparmarknad med ett högt deltagande som erbjuder både hushåll och företag ett brett utbud av finansiella tjänster och tillgång till kapital. Här utgör försäkringsmarknaden och förmedling av och rådgivning kring sparprodukter en viktig del, också för att hjälpa konsumenterna i deras val och tillse att de erbjuds sparprodukter av hög kvalitet som passar deras önskemål och behov. 

För konsumenten och samhället i helhet är det angeläget att det på olika sätt inom den finansiella sektorn framgent finns förutsättningar för en rådgivning med starkt konsumentskydd, som ökar sparandet och som öppnar för ny konkurrens genom nya aktörer över hela kapitalmarknadsområdet. 

  • Vi måste ha anpassade regelverk i Sverige för att hantera utmaningarna på vår sparmarknad och som säkerställer en välfungerande kapitalmarknad med en främjad konkurrens, fortsatt tillgång till rådgivning och ett högt konsumentskydd. Det kan vi bland annat göra genom att skapa förutsättningar för rådgivning genom nya former av konkurrensneutrala ersättningsmodeller. Det kan exempelvis handla om att möjliggöra en konkurrensneutralitet mellan försäkringsföretags egen distribution och försäkringsförmedlare vad gäller möjligheten att arvodera för rådgivning och distribution genom exempelvis ett avgiftsuttag ur pensionsförsäkringen, säger Tove Hässler, vd SFM.
  • Finansiella marknader som präglas av en växande integration mellan olika sektorer och som stimulerar sparande och investeringar bidrar till en djupare och bredare kapitalmarknad. Sverige är redan i dag ett ledande land i EU när det gäller djup och bredd i kapitalmarknaden och när vi får en allt mer integrerad finansmarknad, där olika typer av finansiella tjänster bidrar till kapital och ökade investeringar är det en viktig tillgång för Sveriges framtida ekonomiska styrka. Förmedlingen och rådgivningen blir i denna nya och moderna miljö en viktig faktor för dynamiken och föränderligheten på kundernas villkor, Gunnar Hökmark, ordförande SFM.

SFM och FI:s brev till regeringen >>>Utredning för en bättre sparmarknad 4 jan 2024

Presskontakt, emilie.wiklund@sfm.se