Idag börjar de nya föreskrifterna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att gälla och SFM är i grunden positiv till ändringarna. Inte minst då Finansinspektionen tagit hänsyn till det yttrande SFM gjorde i januari 2024 med anledning av Finansinspektionens remiss av förslag till ändrade föreskrifter.

  • Att stora summor omsätts genom penningtvätt i olika delar av samhället är ett globalt problem och försäkrings- och förmedlarbranschen måste vara vaksamma. SFM som branschorganisation har en viktig roll i att stärka våra medlemmar att vara proaktiva i arbetet att bekämpa penningtvätt, exempelvis genom att säkerställa att internationella sanktioner efterlevs. Vi har därför en nära kommunikation med våra medlemmar i dessa frågor, säger vd Tove Hässler. 
  • SFM välkomnar att de nya föreskrifterna innebär en förstärkning av tidigare reglering samtidigt som de underlättar för mindre företag att på ett kvalitativt sätt hantera utmaningarna gällande penningtvätt och finansiering av terrorism. Många av våra medlemmar är små- och medelstora företag där regelbördan upplevs som hög. SFM uppfattar att tidigare resurskrävande reglering missgynnat mindre aktörer, med risk för en negativ påverkan på mångfald och konkurrens inom marknaden utan att få önskad effekt inom regelefterlevnad eller kundskydd. SFM ser därför positivt på införandet av en proportionalitetsprincip vid bedömningen av vissa betungande krav utifrån risk, omsättning och antalet anställda.

Här är de nya föreskrifterna >>>

Presskontakt: emilie.wiklund@sfm.se