• Det är mycket roligt att välkomna Karolina till SFM. Karolina kommer in i en intensiv och spännande tid med många nya regelverk som kommer att påverka försäkrings- och förmedlarbranschen. Med bred erfarenhet inom försäkringsjuridik och ett utpräglat konsumentfokus kommer hennes kunskap och förmåga att bidra starkt till det fortsatta arbetet, säger Tove Hässler, vd SFM.

Karolina är jurist och har tidigare arbetat på ICA Försäkring, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt Moderna Försäkringar.

  • Jag är väldigt glad att bli en del av branschorganisationen för försäkringsförmedlare där jag ser fram emot att bidra i det regelverksarbete som pågår inom olika områden som påverkar våra medlemmars vardag och förmedlarmarknaden som helhet, säger Karolina Reinholdsson, jurist SFM.

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. SFM företräder ca 2000 förmedlare och ca 120 bolag och föreningen har funnits sedan 1976