SFM har tidigare informerat om att FI kommer att genomföra en riktad enkät till försäkringsförmedlare angående ersättnings- och provisionsmodeller inom sparförsäkringar under våren 2024. Idag meddelar FI att enkäten kommer att skickas ut till försäkringsförmedlare med livtillstånd. Enkäten är obligatorisk och ska besvaras senast den 12 juni 2024. 

FI:s information om enkäten finns här >>> https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2024/fi-granskar-ersattningar-provisioner-och-intressekonflikter/

En särskild funktionsbrevlåda har upprättats för frågor relaterade till den fördjupade analysen. E-postadressen är faff24@fi.se. FI kommer även uppdatera en Q&A på sin hemsida allt eftersom frågor besvaras om enkäten.

SFM välkomnar enkäten som ett led för en bättre sparmarknad med fortsatt hög tillgång till kvalitativ rådgivning, ett högt konsumentskydd och en god konkurrens.

För frågor kontakta SFM:s jurist karolina.reinholdsson@sfm.se