Tove Hässler, vd på SFM, väljs till ny ordförande i Fullmaktskollen. Jenny Sjövall, SPP, väljs som ny suppleant.

Vid den ordinarie bolagsstämman den 16 maj valdes Tove Hässler, vd på Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) till posten som styrelseordförande i Fullmaktskollen. Ordförandeskapet alternerar mellan SFM och Svensk Försäkring enligt en överenskommelse som finns mellan ägarorganisationerna.

Styrelsen består i övrigt av:

  • Mattias Bandi, Swedbank Försäkring
  • Claes Bergwik, Max Matthiessen
  • Henrik Uhlén, Söderberg & Partners
  • Magnus Vesterlund, Svensk Försäkring
  • Fredrik Viksberg, Nordea Liv & Pension
  • Fredrik Käll, Säkra (suppleant)
  • Jenny Sjövall, SPP (suppleant) För ytterligare information kontakta: Tove Hässler, tel. 0722-202 128
    Camilla Algeroth von Thiele, tel. 08-522 780 48 Fullmaktskollen.se ger konsumenter och företag överblick över sina fullmakter. Tjänsten är kostnadsfri för användarna och finansieras av avgifter från bland annat försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. Fullmaktskollen i Sverige AB ägs gemensamt av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM. Tjänsten är framtagen i samarbete med Pensionsmyndigheten.