10 juni, 2022

Prm: Kunskap, kompetens och konsument i fokus i SFM:s branschsamtal om hållbarhet- SFM lanserar idag hållbarhetsbrevlåda för kunskapsinhämtning

Under SFM:s branschsamtal om hållbarhet den 8 juni samlades aktörer och intressenter i branschen för att i ett inledande samtal dela med sig av erfarenheter kring kunskap och kompetens, i förhållandet till de nya regelverken om hållbara investeringar som ska börja tillämpas i närtid. Se nedan en översikt av de regler som avses.

 

I samtalet deltog Per Johan Gidlund SFM, Magnus Björkman InsureSec, Hedda Hök InsureEd, Josefin Dahlén Max Matthiessen, Lingyi Lu Söderberg & Partners, Johanna Lundgren Gestlöf SPP, Andrea Ekeblad Szanto Konsumenternas Försäkringsbyrå.

 

Det är tydligt att perspektiven kring hållbarhet vad gäller kunskap, kompetens och förståelse är många men att gemensamt för alla aktörer är vikten av att vara proaktiva, dvs inte vänta på implementeringen av regelverken, långsiktiga och ha tålamod.

 

 • Jag är väldigt glad över att vi fick diskutera ämnet med så kompetenta och namnkunniga personer. Försäkringsförmedlare har i alla tider varit ett kunskapsyrke och hållberhetsregelverket kommer, rätt använt och rätt utbildat, att flytta möjligheterna framåt i branschen, säger Per Johan Gidlund, vd SFM, som menar att hållbarhet är ett viktigt ämne men att svar på osäkerheten som just nu råder når vi genom den här typen av samtal.

 

Paneldeltagarna diskuterade utmaningar med implementeringen men framför allt diskuterades hur intresse och förståelse hos kund ska kunna byggas över tid. Deltagarna var överens om att det är en brant inlärningskurva och att tid krävs för att kunna ta ett helhetsgrepp med allt från verktyg i kundmötet till detaljkunskaper om EU:s miljömål. Vikten av att bygga tillit och förtroende diskuterades eftersom hållbarhet är ett föränderligt begrepp och något som kan vara väldigt individuellt, nästan känslomässigt.

 

Det lyftes att hållbarhet inte är svart eller vitt och att det är viktigt att se hållbarhet i ett längre perspektiv. Ser kunden hållbarhet i det längre perspektivet i sitt pensionssparande skulle det kunna vara ett positivt sätt att få fler unga att intressera sig för sin pension, särskilt om de ställer deras val av placeringar mot den värld dem vill leva i som pensionär.

 

En enkel och tydlig kommunikation mot kund kommer vara viktig för att nå ut, samtidigt som den individuella kunskapen hos både branschmedlemmar och kunder varierar. Det är viktigt att skapa ett intresse hos kund och konsument kring frågorna om hållbarhet och att inlärningen och utbildning kring dessa frågor får ta plats hos både kund och bransch, över tid.

 

 • InsureEd har tagit fram digital utbildning inom hållbarhet för att inom branschen kunna bidra till proaktivitet, skapa intresse och även för en vidare utveckling i takt med regelverkens utformning. Samtidigt har InsureSec etablerat kunskapskrav i relation till hållbara investeringar och har därför en plattform att bygga vidare på allt eftersom regelverk och erfarenhet utvecklas.  InsureSec och InsureEd:s ansats om att etablera den nödvändiga nivån för kunskap sammanfaller med SFM:s ambition att förenkla för och stärka kvaliteten i branschen, där det blir enkelt och förutsägbart vad som krävs av enskilda aktörer samtidigt som branschen som helhet svarar upp mot myndigheternas och lagstiftarens krav, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

SFM lanserar en hållbarhetsbrevlåda för kunskapsinhämtning

Mot bakgrund av diskussionen i branschsamtalet, lanserar SFM idag en hållbarhetsbrevlåda riktad till branschen för att bidra i arbetet med kunskapsinhämtning kring vilka frågor och medskick som finns och är viktiga för, och i, branschen gällande hållbara investeringar i lämplighetsprövningen. Avsikten är att bygga en gemensam erfarenhet av var de största, och flesta, utmaningarna ligger och hur branschen gemensamt kan hitta ändamålsenliga lösningar.

 

 • Även om frågelådan inte kommer att generera individuella svar till frågeställarna, är det vår förhoppning att man tar möjligheten att synliggöra de utmaningar som identifierats och ger SFM en bättre möjlighet att bidra med värde tillbaka till hela branschen, säger Emilie Wiklund, SFM:s kommunikationschef.

 

Maila dina frågor och medskick om hållbarhet inom försäkring och finans till hallbarhet@sfm.se

 

Översikt av regelverket

De huvudsakliga regelverken (länk) som styr vilken information som ska finnas om investeringarna och hur branschen ska hantera de i relation till kunderna, börjar i redovisningskraven som kommer ställas på i huvudsak noterade företag, alla företag över 500 anställda, banker och försäkringsbolag (CSDR). Det första år rapporteringen sker som tidigast 2024 för år 2023.

 

Från och med 1 januari 2023 är avsikten att det ska finnas information om försäkringsprodukterna och fonder, tillgängliga för försäkringsförmedlare och kunder att ta del av, som beskriver i vilken utsträckning de matchar mot de olika kriterierna för hållbara investeringar, genom SFDR.

 

Den 2 augusti 2022 ska reglerna under IDD om hållbarhetspreferenser* börja tillämpas i lämplighetsbedömningen av kunder som får rådgivning om försäkringsbaserade investeringsprodukter. De nya reglerna förutsätter också att bl.a. försäkringsförmedlare har nödvändig kunskap i relation till hållbarhetspreferenser, för att bl.a. kunna informera kunderna om olika aspekter som de kan ta hänsyn till när de bestämmer sina preferenser.

 

Här kan du som medlem ta del av SFM:s presentation från den 8 juni under vårt Branschsamtal >>> 

 

Per Johan Gidlund, vd SFM

Per Johan Gidlund, vd SFM

 

 

9 juni, 2022

Prm: Stort intresse för sjukvårdsförsäkring bland SFM:s medlemmar och kunder

SFM delar för andra året i rad ut pris till årets försäkringsprodukt- sjukvårdsförsäkring i SFM:s årliga undersökning tillsammans med Brilliant. Då intresset kring sjukvårdsförsäkring är stort har SFM i årets undersökning även tagit reda på den främsta orsaken till valet av försäkringsbolag med den bästa produkten.

Sjukvårdsförsäkring är en viktig produkt för alltfler förtagare i Sverige och marknaden växer. I dagarna publicerade Svensk Försäkring ny statistik kring sjukvårdsförsäkring som visar på en ökning av försäkringar med hela 5 procent mellan 2020 och 2021. I slutet av 2021 omfattades 723 000 personer av en sjukvårdsförsäkring.

 • Intresset för att teckna sjukvårdsförsäkring är fortsatt stort och vi ser att de arbetsgivarbetalda försäkringarna fortsätter att öka. Försäkringen är särskilt viktig för företag med upp till 30 anställda. En förklaring är sannolikt att försäkringen bidrar till ökad trygghet för arbetsgivare och enskilda, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring i samband med den nya statistiken.

På Företagarna ser man bland sina medlemmar det växande behovet av sjukvårdsförsäkring och skälen till detta.

 • För en arbetsgivare med få anställda kan det vara helt avgörande för företagets överlevnad att så snart som möjligt få den anställde tillbaka i arbete. Därför är tidig upptäckt av skada med tillhörande rehabilitering en väldigt värdefull del av sjukvårdsförsäkringen och får produkten än större genomslagskraft stärker vi motståndskraften i svenskt företagande, säger Erik Ageberg, näringspolitisk expert, Företagarna.

SFM:s undersökning kring den främsta orsaken till valet av bästa försäkringsbolag för sjukvårdsförsäkring visar på att innehållet i produkten är viktigast följt av enkla att arbeta med.

 • SFM:s närmare 2000 medlemmar från norr till söder möter dagligen kunder, individer och företagare, med olika behov och förutsättningar och har möjlighet att konkurrensutsätta marknaden för sjukvårdsförsäkring för att möjliggöra en effektiv och individanpassad lösning, säger Emilie Wiklund, kommunikationschef SFM.

Euro Accident tog för andra året i rad hem priset för bästa sjukvårdsprodukt och SFM har frågat varför man tror man även i år tar hem vinsten.

 • Det pågår en spännande utveckling inom hälso- och sjukvårdsområdet där vi vill dra nytta av den tekniska utvecklingen och ändrade beteenden för att kunna erbjuda våra försäkrade vård på rätt nivå, i rätt tid och på rätt plats. Vi ser det här som ett fint bevis på att vi är på rätt väg med det vi kallar nästa generations sjukvårdsförsäkring och en effektivare kund- och vårdresa, säger Emma Hultgren, produktchef Sjukvård på Euro Accident.

 

 

Emilie Wiklund, kommunikationschef SFM

Emilie Wiklund, kommunikationschef SFM

emilie.wiklund@sfm.se

2 juni, 2022

Robert Bergqvist- presentation 24 maj SFM:s föreningsstämma

2022 års stämma hölls den 24 maj på Hotel Skeppsholmen i Stockholm.

Robert Bergqvist, senior ekonom SEB, höll på föreningsstämman ett föredrag om konjunkturen, inflationen och ränteläget – varefter han tillsammans med Staffan Hansén, vd SPP, och Jon Arnell, Head of Investment Strategy, Max Matthiessen diskuterade effekterna i marknaden och svarade på frågor. Panelen diskuterade hur omvärlden nu kommer att reagera på höjd inflation, vilket det var många år sedan det inträffade, samtidigt som många idag inte känt av kraftiga ränteökningar som vi såg i början av 90-talet. Här kan du som medlem ta del av Roberts presentation: SFM 24 maj 2022 BERGQVIST

24 maj, 2022

Prm: Engagemang och enkla att arbeta med avgörande i branschen

Engagemang och enkla att arbeta med avgörande i branschen

 • För SFM och branschen är det viktigt att vi gemensamt arbetar för ständiga förbättringar och det är därför mycket glädjande att intresset från både förmedlarhåll och försäkringsbolag varit stort i årets undersökning. Samtidigt som SFM:s medlemmar växer och blir fler ser vi återigen att branschen fortsätter utvecklas, förbättras och att engagemanget ökar både för kundnytta och för denna undersökning, säger Per Johan Gidlund, vd för SFM.

Det är nu fjärde året i rad SFM tillsammans med Brilliant Future genomfört en omfattande undersökning bland SFM:s medlarmmar om vilka försäkringsbolag som har de bästa förmedlardiskarna och anledningen till detta. Undersökningen är baserad på kvantitativ data och baseras på svar från närmare 800 försäkringsförmedlare och administratörer runt om i landet tillsammans med upp emot 6000 omdömen.

Idag presenteras vinnarna i samtliga kategorier

Förmedlarnas val av livförsäkringsbolag: Euro Accident
Administratörernas val av livförsäkringsbolag: Euro Accident
Förmedlarnas val av sakförsäkringsbolag: If
Administratörernas val av sakförsäkringsbolag: Dina

Årets försäkringsprodukt, sjukvårdsförsäkring: Euro Accident

 

De viktigaste faktorerna för ett högt betyg:

 • Enkelheten
 • Produkterbjudandet
 • Medarbetarengagemanget
 • Skadehanteringen

 

 • En av de allra viktigaste faktorerna för försäkringsbolagen är att uppfattas som enkla att ha att göra med. Undersökningen visar att enkelhet i kombination med engagerade medarbetare som gör det lilla extra är nyckeln till en bra upplevelse, säger Stefan Cederbrand från Brilliant Future, Key Account Manager med försäkring som expertis.

Pris för årets försäkringsprodukt, sjukvårdsförsäkring, är med i undersökningen för andra året i rad då intresset varit stort kring försäkringen och det är en viktig fråga för kunderna till SFM:s medlemmar, som många är små- och medelstora företagare. Frågan om sjukvårdsförsäkring har därför utökats och där visar det sig att innehållet i produkten varit avgörande tillsammans med att bolaget är enkla att arbeta med.

Euro Accident tog hem priser även förra året och SFM har frågat om vad de tror leder till att de även i år tog hem flera priser?

 • Vi vill återigen tacka för utmärkelserna och det förtroende som alla försäkringsförmedlare och administratörer därmed gett oss. Service är ett av våra viktigaste strategiska områden och vi har arbetat målinriktat med flera olika förbättringar under året. Det är alltid en utmaning att uthålligt behålla servicenivån samtidigt som vi växer med nya kunder, nya samarbeten och nya medarbetare, och det har alla våra medarbetare inom försäljning, kundservice och skadereglering klarat av briljant med rätt inställning och hårt arbete, säger Staffan Johansson, Sverigechef för Euro Accident.

 

 • Det är glädjande att försäkringsbolagen har uppskattat att ta del av svaren för att omsätta dessa i sin verksamhetsutveckling och SFM ser samarbetet och utbytet mellan branschen i olika forum och sammanhang som avgörande för en konkurrenskraftig marknad med hög kvalitet, kostnadseffektiva produkter och med konsumentnyttan i fokus, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

Presskontakt: emilie.wiklund@sfm.se

Undersökning – Årets förmedlardisk 2021 SFM:Brilliant

 

5 maj, 2022

GDPR 4 år senare och förebyggande av risker

Det är snart 4 år sedan GDPR trädde i kraft, SFM:s jurist Henrik Sandell ger en kommentar på vad som varit aktuellt den senaste tiden. Avsikten är att bjuda in till ett SFM-webinar i juni. Mer info kommer.

Det är snart 4 år sedan GDPR trädde i kraft. Företag som försäkringsförmedlare behandlar personuppgifter för sina anställda och kunder och ska därmed följa GDPR.

Det finns mycket att ha koll på. Bland annat att föra ett register över de olika behandlingarna, ha rutiner för analys innan företaget börjar använda nya system, rutiner för hur man besvarar personer som ställer frågor om personuppgiftsbehandlingen, avtal med samarbetspartners och rutiner för incidenthantering och eventuell anmälan av incident till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), fd Datainspektionen.

 

Förmågan att hantera informationssäkerhetsrisker och hantera personuppgifter korrekt handlar ofta om mer än tekniska och kontraktuella åtgärder. Vid incidenter har det visat sig att det oftare handlar om

organisatoriska brister och att mänskliga faktorn utgör de största problemen.

 

Orsaker till incidenter

Sommaren 2021 kom en rapport från IMY som beskriver de anmälda personuppgiftsincidenterna senaste året. Mer än hälften av de ca 4600 anmälda incidenterna berodde på den mänskliga faktorn.

IMY lämnar i rapporten flera rekommendationer till marknaden för att bättre kunna förebygga incidenter och för att minska konsekvenserna vid inträffad incident.

Bland annat nämns vikten av rutiner för att upptäcka, dokumentera, anmäla och hantera incidenter. IMY rekommenderar att tekniska åtgärder också måste kompletteras med löpande utbildning för ökad medvetenhet. I de undersökning från 2019 som rapporten hänvisar till visade det sig att många nyanställda inte får en introduktion kring hantering av personuppgifter och ännu färre, endast 36 %, får löpande utbildning i hantering av personuppgifter och informationssäkerhet. Kontinuerlig information till medarbetare behövs. Bland annat kring rutiner för personuppgifter i e-post, hur personuppgifter hanteras i laptops och mobiler, vikten av att inte öppna länkar från okända avsändare mm. En annan rekommendation i rapporten behandlar vikten av god behörighetsstyrning. Den vanligaste orsaken till incidenter är obehörig åtkomst och obehörigt röjande. Bara för att en person är anställd på ett bolag har denne inte rätt att se alla slags personuppgifter som behandlas där. Det behövs tydliga rutiner för att behörigheter tilldelas rätt personer internt. Dessa behörigheter måste sedan löpande kontrolleras, följas upp och åtkomstkontroller ska göras.

 

Fler sätt att förebygga risker

Många verksamheter har behov av en gap-analys för att se om rätt rutiner är på plats, om de är rätt dokumenterade, om de behöver uppdateras och om de fungerar i praktiken. Många behöver även en nystart kring utbildning av personalen. Det har visat sig att många arbetsgivare fortsatt använder samma utbildningsmaterial som användes inför GDPR:s inträde 2018. Det betyder att utbildningarna delvis kan vara inaktuella, men även att de blir tråkiga för personalen att genomföra varje år. InsureEd är ett exempel på utbildningsinstitut som kan anlitas www.insureed.se

Även en övning i incidenthantering kan vara en viktig och även ha det som en återkommande aktivitet. Som komplement till instruktioner och utbildningar finns ibland tekniska lösningar att ta till för att upptäcka när personal gör fel. Det finns program som kan upptäcka om personal lägger upp personuppgifter i system där det inte får förekomma. Det kan röra sig om program som till exempel identifierar kombinationer av siffor som liknar personnummer.

 

Det är inte möjligt att ta höjd för allt. Att efter en incident kunna visa att den inträffat trots att åtgärder i linje med IMY:s rekommendationer har vidtagits kan, men det är inte självklart, eventuellt leda till mindre omfattande sanktioner. Skadan för registrerade personer, affärshemligheter och verksamhetens goda rykte kan dock ändå ha inträffat.

 

Här är en länk till IMY med exempel på typiska företagsfrågor

https://www.imy.se/vanliga-fragor-och-svar/?selectedSection=business

Kontakta info@sfm.se för frågor.

28 april, 2022

Program efter föreningsstämma i SFM 2022

 

Vad: Program och middag i samband med föreningsstämman
När: 
24 maj 2022, 15.45
Var: 
Sjöofficersmässen, Hotel Skeppsholmen, ingång från gatan Långa Raden nr 8, en trappa upp.OSA: Anmälan senast 10 maj.

Efter två år av pandemi får vi tillfälle att mötas i branschen och diskutera aktuella frågeställningar. Programmet med anföranden och paneldiskussioner inleds under eftermiddagen kl.15.45 i Sjöofficersmässen.

15.45-18.00

 • Gunnar Hökmark, ordförande SFM hälsar välkomna
 • Branschsamtal – Cyberrisker och försäkringsbarhet
 • Robert Bergqvist, SEB:s chefsekonom, key note speaker
  Navigera i okända vatten – vart är vi på väg?
 • Kaffepaus
 • Branschsamtal – kostnadseffektivitet och kundnytta i pensionsförsäkring
 • SFM/Brilliant-rapport presenteras från årets förmedlarundersökning
 • Per Johan Gidlund, vd SFM summerar dagen

18.00-21.00

 • Pokalutdelning, vinnarna årets förmedlarundersökning
 • Avtackning av SFM:s tidigare vd, Karin Lindblad
 • Middag

Varmt välkomna,

Per Johan Gidlund vd SFM

27 april, 2022

Cybersäkerhet och försäkringsbarhet viktigt för kunder till SFM:s medlemmar och samhället

Cyberrisker är ett växande samhällsproblem och utgör idag ett allt större hot mot både enskilda företag men också för samhället i stort. Kostnaderna för it-intrång har ökat lavinartat och riskerna för företag att drabbas idag är hög.

Covid-pandemin som förändrade förutsättningarna med mer hemarbete är ett exempel på hur verksamheter blev mer sårbara och it- intrången ökade. Enligt en rapport från Truesec ”Swedish Cyber Threat Landscape” steg svenska organisationers kostnader för it-intrång från 2019 till 2020 med 42 procent och bara under i april månad 2020 ökade cyberintrången med hela 70 procent.

Idag, något år senare, är vi i ett nytt säkerhetspolitiskt läge med krig mitt i Europa, med en förändrad säkerhetspolitisk situation i vårt närområde, där risken för cyberangrepp ökat sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i samverkan med Polisen, kommer under året genomföra en nationell informationskampanj riktad till allmänhet och företag för att höja kunskapsnivån om cybersäkerhet och framförallt förmågan att skydda sig från dessa angrepp. För att säkra finansiell stabilitet och minska sårbarheten för dagens digitaliserade finansmarknader, har regeringen gett Finansinspektionen i uppdrag att komma med åtgärdsförslag som ska stärka finanssektorns motståndskraft.

Nu är inte försäkringsförmedlare en del av det som omfattar ’finansiell stabilitet’. Cyberrisker och metoder för att rusta sig för dessa, är däremot viktiga frågor för SFM:s medlemmar och deras kunder. Som branschorganisation ser SFM betydelsen av hur våra medlemmars insatser för att öka medvetenheten hos sina många kunder), fyller en viktig samhällsfunktion i att kunna bidra med kunskap kring risker och hur dessa kan hanteras.

SFM:s medlemmar möter dagligen kunder som antingen redan har utsatts för cyberattacker av olika slag, som står inför risken och riskerna eller de som inte är försäkringsbara, oavsett vilket så är detta ett växande samhällsproblem där SFM:s medlemmar arbetar aktivt med att skapa kännedom och kunskap kring IT- säkerhet hos sina kunder. I dagsläget är erfarenheten dock att många företag inte är försäkringsbara, bland annat för att dessa inte vidtagit grundläggande IT-säkerhetsåtgärder.

 • Vi som branschorganisation, som företräder försäkringsförmedlare, ser en stor potential för våra medlemmars kunder och försäkringsbranschen som helhet att vara en viktig del i att rusta Sveriges företag och företagare för de risker som man utsätts för men också för företagen att kunna vara försäkringsbara. Tack vare IDD:s flexibla regelverk om kunskap och kompetens på bland annat försäkringsförmedlare, är det något som branschen själva tagit ett första grepp om genom att inkludera kunskapskrav om cyber i InsureSec:s ramverk. Men mer kan och bör göras, där jag ser att det krävs mer samordning om vilken information svenska företag och företag bör få på cyberområdet, genom tydligare målsättning från regeringen om att fler svenska företag ska bli försäkringsbara mot cyberrisker, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

I sitt ‘State of the Union’-tal, adresserade EU-kommissionens ordförande Ursula van der Leyen cyberrisker i bred bemärkelse; ”If everything is connected, everything can be hacked. Given that resources are scarce, we have to bundle our forces. And we should not just be satisfied to address the cyber threat, we should also strive to become a leader in cybersecurity. This is why we need a European Cyber Defence Policy, including legislation setting common standards under a new European Cyber Resilience Act.”

I arbetsprogrammet för EU-Kommissionen, ’Making Europé stronger together’, framgår vidare att ”we (EU-kommissionen) will propose a European cyber resilience act to establish common cybersecurity standards for products.”. SFM väntar i den delen ett utkast till EU-lagstiftning under tredje kvartalet 2022 och därmed något som ska förhandlas under det svenska ordförandeskapet 2023.

 • Mot bakgrund av kommande lagstiftning följer ett ökat ansvar för cyberrisker, och där har försäkring och försäkringsförmedlare en given roll att hjälpa svenska företag, avslutar Gidlund.

I samband med SFM:s föreningsstämma kommer SFM anordna ett samtal inom branschen om cyberrisker men också en väg framåt för cybersäkerhet hos företag och samhälle.

 

Vill du som medlem bidra i arbetet eller komma i kontakt med SFM, emilie.wiklund@sfm.se, samhällsansvarig SFM.

 

Per Johan Gidlund, SFM

27 april, 2022

Motverkande av penningtvätt- aktuella inbjudningar

SFM som branschorganisation arbetar aktivt med frågor som rör penningtvätt, inte minst tillsammans med andra branschorganisationer genom SIMPT, Svenska institutet mot penningtvättSyftet med Simpt är att ta fram branschvägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ta del av arbete och vägledningar inom SIMPT här>>>

 

SFM vill uppmärksamma medlemmar på två närliggande seminarium/dagar som berör detta. Info och inbjudan/anmälan nedan:

 

 • Tisdag 10 maj är det dags för nästa Spot on!

Hur kan visselblåsning användas i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism?

Tisdag 10 maj klockan 09.00 – 10.30 anordnar Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ett webbinarium som handlar om visselblåsning i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Mer information och anmälan: Inbjudan till webbinarium – Spot on!

Nationella Operativa Avdelningen
Samordningskansliet mot penningtvätt och finansiering av terrorism
www.polisen.se/penningtvatt

 

 • Penningtvättsdagarna, som är en konferens de är med och arrangerar den 3-4 maj i Stockholm. Mer information och anmälan hittar du här >>>

För frågor kontakta info@sfm.se

21 april, 2022

Marie Spångberg ny processansvarig för SFM:s medlemmar

Marie Spångberg har nu anslutit till SFM med processansvar för SFM:s medlemmar och ansvarsförsäkringen.

 

 • Det är mycket glädjande att välkomna Marie Spångberg till SFM:s kansli som närmast kommer från Falck Global Assistance i rollen som Key Account Manager i relation till försäkringsbolagen, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

Marie Spångberg har internationell erfarenhet från försäkringsbranschen, kris-och katastrofhantering, travel risk management med operativt ansvar för implementering av nya kunder och produkter.

 

 • Eftersom SFM är en medlemsorganisation är stöd till våra medlemmar en högst central process. Med Spångbergs gedigna erfarenhet av processer, goda förmåga till relationsbyggande och entusiasm ser vi mycket fram emot att tillsammans med våra medlemmar utveckla och stärka SFM som branschorganisation, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

 • Försäkringsförmedlare och värdet av rådgivning är helt centralt för en konkurrenskraftig och välfungerande försäkringsbransch. Det ska därför bli väldigt roligt att få fortsätta den goda dialog som SFM har med våra medlemmar samtidigt som jag ser fram emot att tillsammans med kansliet skapa enklare processer och fler förutsättningar för en ökad medlemsnytta, säger Marie Spångberg.

 

 

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. SFM företräder ca 1 900 förmedlare och ca 120 bolag och föreningen har funnits sedan 1976.

 

Marie Spångberg, SFM

 

Presskontakt, emilie.wiklund@sfm.se

11 april, 2022

Kriget i Ukraina och frågor i branschen

– Det är uppenbart att angreppen mot Ukraina är ett angrepp på hela den europeiska fredsordningen och ekonomin. Det är kriget som drabbar Ukraina men hoten sträcker sig längre än så. Det är mot den allvarliga bakgrunden viktigt att vi på de olika sätt vi kan ger Ukraina och dess fria organisationer det stöd vi kan, säger Gunnar Hökmark, ordförande SFM.

 

SFM följer noga den utveckling som sker med anledning av Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari och det fruktansvärda krig som nu fortsätter att utspela sig framför hela världens ögon. SFM arbetar aktivt med informations- och kunskapsinhämtning hos våra medlemmar och via vår europeiska medlemsorganisation Bipar för att på bästa sätt tillsammans i försäkringsförmedlarbranschen kunna möta effekter av kriget på både ett humanitärt och finansiellt sätt. Sedan tidigare har SFM informerat om de Ukrainska organisationernas upprop, läs mer här >>> länk.

 

– Våra medlemmar har märkt av en ökning av inkommande frågor från sina kunder. Kunderna efterfrågar våra medlemmars analys kring marknadsläget nu och framöver där en vanlig fråga är om jag borde byta fonder i mina försäkringar och om det ens är möjligt, och det finns såklart en oro för minskad eller utebliven riskaptit på sakförsäkringsområdet, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

Utöver att stötta humanitärt med donationer, har SFM:s medlemmar sedan invasionen av Ukraina arbetat aktivt med att bistå sina kunder med information och analyser kring läget. På flera av våra medlemmars hemsidor går det att dagligen ta del av senaste analyser och marknadsrapporter av läget. Nedan ett antal exempel från SFM-medlemmar med information kopplat till effekterna av kriget i Ukraina:

 

 

SFM bidrar aktivt med synpunkter till EIOPA om effekterna i marknaden. Vill du som SFM-medlem bidra i informationsutbytet och samverkan kring effekterna av kriget i Ukraina, hör av dig till Emilie Wiklund, press- och samhällsansvarig SFM, emilie.wiklund@sfm.se

 

Sanktioner mot ryska individer och företag

 

Till dags datum har 877 individer och 62 företag från Ryssland tagits upp på EU:s sanktionslista. En övergripande information om sanktioner finns på EU-kommissionens hemsida >>> länk och information om de humanitära behoven >>> länk. Sanktionerna riktar sig mot ryska fysiska och juridiska personer. Information om EU:s sanktionasarbete finns här: EU-rådets officiella sida och beslutade sanktioner framgår av respektive beslut och finns att läsa här: EUR-Lex. Listan som nu utvidgats över ryska personer och företag, är sedan tidigare omfattande och typiskt sett rör det sig om så kallade oligarker med ägarintressen i olika företag, företrädare för stora bolag med ryska staten som ägare och Rysslands centralbank.

 

För bolag med verksamhet i Storbritannien finns samlad information från den brittiska regeringen nedan:

 • https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia
 • https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-imposes-uks-most-punishing-sanctions-to-inflict-maximum-and-lasting-pain-on-russia
 • https://www.gov.uk/government/publications/russia-sanctions-guidance/russia-sanctions-guidance

 

– Praktiska åtgärder för en försäkringsförmedlare är i detta läge att stämma av sina kundförbindelser och andra avtal av ekonomisk karaktär för att säkerställa att inte ekonomiska medel görs tillgänglig till berörda, och naturligtvis följa utvecklingen av dessa sanktionslistor. Verkliga huvudmän som finns på sanktionslistan och som äger mer än 50 % av ett företag, smittar företaget och dess tillgångar som ska frysas exempelvis. Samtidigt är det ökade cyberhotet nu välkänt och utgör en förhöjd risk för attacker genom t.ex. phishing, malware och ransomware, kommenterar Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

Ett antal fonder hos respektive försäkringsbolag är handelsstoppade vilket innebär att fondbyten inte kan genomföras och här uppmanar våra medlemmar sina rådgivare att arbeta proaktivt mot den grupp kunder som påverkas absolut mest av marknadsläget.

 

Försäkring för verksamheter som ställer om

Det är tydligt att hela branschen samverkar för ett humanitärt förhållningssätt och är villiga att underlätta så långt som möjligt. Det handlar bland annat om våra medlemmars kunder som ställer om sina verksamheter för att bland annat ta emot de människor som flyr kriget i Ukraina.

 

SFM har frågat ett urval av försäkringsbolagen om den svenska marknadens hantering av behovet av försäkringsskydd från exempelvis svenska företag inom fastighetssektorn som ställer om. Generellt är signalen att branschen sluter upp för att underlätta för människor på flykt från kriget, att riskbedömningar behöver ske individuellt när det gäller företag som ställer om sina fastigheter för att ta emot människor på flykt och att bolag signalerar att riskaptit inom t.ex. transport till och från Ukraina, Belarus och Ryssland inte finns för närvarande.

 

– Våra medlemmar har gjort och gör vad de kan inom ramen för deras affärsverksamhet för att underlätta för kunder som i sin tur på olika sätt underlättar i med humanitära insatser. SFM:s bild är att även försäkringsbolagen sluter upp och fortsatt tillhandahåller försäkringsskydd i dessa delar, men även att flera inför flexibilitet i hemförsäkringen, avslutar Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

Är du som SFM-medlem intresserad av ytterligare information om försäkringsbolagens kommunikation till SFM, kontakta kansliet på info@sfm.se.

Per Johan Gidlund, vd SFM

Per Johan Gidlund, vd SFM

14 mars, 2022

Sänkta avgifter för försäkringsförmedlare

SFM har tidigare yttrat sig till Finansinspektionen gällande avgifter för försäkringsförmedlare, senast den 24 augusti 2021. Finansinspektionen har nu återkommit med en remiss om förändrade avgifter för bland annatförsäkringsförmedlare.

 • SFM är positiva till att regeringen verkställt de sänkta avgifter för försäkringsförmedlare som SFM tillstyrkt sedan tidigare och att Finansinspektionen nu tagit hänsyn till våra synpunkter om att sänka avgiften för intyg som våra medlemmar beställer vid nyanställningar och förändringar av styrelse och vd, säger Per Johan Gidlund, vd SFM. Vi har tillstyrkt avgiftssänkningen och detta är förstås inte något som bara kommer våra medlemmar till del, utan alla som distribuerar försäkring, avslutar Gidlund.

Från den 1 juli 2022 är avsikten att FI sänker avgiften för så kallade skötsamhetsintyg från 2300 kronor till 1300 kronor. Från den 1 januari 2022 sänktes alla årliga avgifter för försäkringsförmedlare. Den lägsta avgiften för försäkringsförmedlare sänks från 5 000 till 4 000 kronor. Avgiften per anställd försäkringsförmedlare förmedlade försäkringar sänks från 2000 till 1 000 kronor och den årliga avgiften för försäkringsförmedlare blir 1 500 kronor.

Läs yttrandet här >>>

Per Johan Gidlund, vd SFM

9 mars, 2022

Retail Investment Strategy – konsumentskydd, konkurrenskraft och kostnadseffektivitet

Försäkringsförmedlarmarknaden befinner sig i en intensiv regleringsmiljö och takten är hög, och framför allt inom liv- och pensionsområdet. Ett av de mest aktuella regleringsarbeten som pågår inom EU-kommissionen just nu på liv och pensionsområdet är arbetet inom det som kallas ’Retail investment strategy’. En strategi för EU:s medlemsstater, med vilken avsikten är att individer inom EU bland annat ska åtnjuta ett tillräckligt skydd, samtidigt som dessa individer ska kunna dra nytta av den öppna inre marknaden med en mängd olika konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva finansiella produkter och tjänster, en viktig del inom kapitalmarknadsunionen.

Det mest aktuella rör som sagt konsumentskydd inom försäkringsbaserade investeringsprodukter, sk IBIP:s.  Med anledning av EU-kommissionens arbete, bad Eiopa, EU:s motsvarighet till Finansinspektionen, om ett yttrande från branschen kring vissa områden från Eiopa,. Eiopa sände med anledning av det ut 20 frågor inom fem områden och ska sedan själva lämna ett yttrande till EU-kommissionen senast den 30 april 2022.

Frågorna handlar om hur information till kund kan förbättras, hur säljprocesser kring behovsanalys och lämplighet kan förenklas, om det är möjligt att ta fram mindre komplicerade IBIP:s produkter, om möjligheterna att sälja IBIP:s i digitala kanaler, om intressekonflikter och frågor om harmoniseringar med MiFID.

Branschen gavs 30 dagar att lämna yttranden, vilket SFM gjorde via BIPAR, vår europeiska medlemsorganisation. Det resulterade i ett mycket omfattande remissvar till Eiopa efter flera möten med alla medlemsländer där SFM medverkade.

Bipars svar till Eiopa innehåller många viktiga synpunkter som SFM står bakom, bland annat följande;

– Nya regler; att det bara ska föreslås av EU-kommissionen om det är helt nödvändigt, att ändringar i regler innebär stora kostnader för marknaden – i synnerhet för mindre bolag – till exempel mindre försäkringsförmedlarbolag, att fokus borde snarare vara att existerande regelverk faktiskt implementeras ordentligt på marknaden, att Eiopa bör driva att EU-kommissionen ska göra konsekvensbedömningar innan eventuella ändringar IDD föreslås.

– Information till kund; Bipar stöder förstås att kostnader, bland annat ersättning till förmedlare, ska vara synliga för kunden men att för mycket detaljer exakt hur informationen ska se ut kan bli kontraproduktivt och i vissa fall bli vilseledande.

– Ersättningsmodeller; att det är viktigt att aktörer, även köparen av en försäkring, ska ha en valfrihet/i vissa fall kunna välja hur en förmedlare ska ersättas, att ersättning från försäkringsbolag i vissa modeller är nödvändiga och till nytta för kund bland annat om kund inte har råd att betala för rådgivning, det olämpliga att kunder skulle behöva vara hänvisade endast till förenklade säljmodeller som till exempel robotrådgivning som inte alltid kan ta höjd för kundens behov.

Vikten av mänsklig medverkan vid rådgivning; Bipar förstår att utveckling och digitala verktyg behövs, att många förmedlare i dag använder digitala verktyg som hjälpmedel i kundmötet, men att mänsklig medverkan i form av en professionell rådgivare inte alltid kan ersättas med robot.

-Dokumentation mm i digital form; ”digital by default” stöds, dvs att papper inte ska behöva vara det ”förhandsvalda”. Kunden ska dock alltid kunna få förhandsinformation och allt annat i pappersformat om så önskas.

Det omfattande remissvaret till Eiopa går att läsa mer om för inloggade medlemmar >>>

Nästa steg för SFM inom ramen för det som kallas ’Retail investment strategy’, är att analysera och lämna synpunkter, via BIPAR, på EU-kommissionen konsultation på reglering för utvidgning av passande- och lämplighetsbedömningen under IDD. Bland annat vill Eiopa ha synpunkter på förslaget om en ny del i lämplighetsbedömningen av konsumenten, där denna ska kunna få en personlig allokeringsstrategi av olika tillgångsslag, snarare än råd om enskilda investeringar.

Även denna remiss löper med knappt 30 dagars tid för yttranden och samordningen via Bipar blir därför återigen viktig att delta i för SFM, deadline 21 mars. Här är konsultationen i dess helhet >>>

 • Inom ramen för EU-kommissionens arbete är det viktigt för SFM som branschorganisation att vara aktiv för att möjliggöra en förståelse för försäkringsförmedlarbranschens förutsättningar i Sverige. Med korta tider för yttranden där hela EU ska bidra med synpunkter blir det tyvärr nödvändigt att prioritera vilka delar som är möjliga att yttra sig över. För SFM är det viktigt att lagstiftningsprocessen tar hänsyn till konkurrenskraft, konsumentskydd och kostnadseffektivitet. Tillsammans bidrar dessa delar till en sund marknad, säger vd Per Johan Gidlund, som också menar på att det är viktigt att små och medelstora företag (SME) inte drabbas oproportionerligt av ny lagstiftning.

Har du som medlem synpunkter eller funderingar är du välkommen att höra av dig till SFM, info@sfm.se

Per Johan Gidlund, vd SFM

8 mars, 2022

Digital medlemsinbjudan 11 mars: Branschens arbete mot penningtvätt genom Simpt och regelverksnytt

Regelverken för arbetet mot penningtvätt och mot finansiering av terrorism är omfattande. Förutom att varje aktör arbetar aktivt för att tillämpa reglerna på rätt sätt finns Simpt till hjälp. Simpt, Svenska institutet mot penningtvätt, bildades 2016 av sju branschorganisationer inom finansiella sektorn, bland annat SFM och Svensk Försäkring. Syftet är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna. Branschen bidrar genom detta samarbete till en tydligare och effektivare tillämpning av reglerna.

Det pågår ett intensivt arbete varje år inom Simpt. Det som är på gång närmast är en utveckling av den grundläggande vägledningen om kundkännedom, framför bestämma riskprofil samt uppföljningen av affärsförbindelsen.

SFM bjuder nu in dig som medlem till ett digitalt medlemsmöte för att tillsammans med kanslichefen för Simpt, Hanna Wetter, informera kring pågående arbete samt det aktuella arbetet inom EU- institutionerna om motverkande av penningtvätt.

Datum: Fredag 11 mars
Tid: 8.30-9.00 
Maila anmälan till info@sfm.se och du får sedan en teamsinbjudan skickad till dig.

Skicka gärna in frågor i förväg till info@sfm.se

4 mars, 2022

Är du vår nya kollega? SFM söker nu en jurist till kansliet i Stockholm

SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) söker nu en jurist till vårt kansli i centrala Stockholm.

Regleringstakten är hög i branschen och det är viktigt att SFM arbetar för ändamålsenliga regelverk som är proportionerlig för våra medlemmar i relation till risker utan att göra avkall på ett högt konsumentskydd. Detta gör vi genom analys och yttranden över lagstiftningsärenden både på svensk och europeisk nivå. För SFM är det även centralt att verka i våra medlemmars intresse och förenkla i deras vardag utifrån befintlig regelverksmiljö. Detta sker bland annat genom vägledningar och annat medlemsstöd som tas fram genom SFM, med involvering och förankring hos medlemmarna och av deltagare i SFM:s olika forum. I detta arbete söker vi nu en jurist som tillsammans med oss vill verka för konkurrens, konsumentskydd och kostnadseffektivitet.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta nära vd i det juridiska arbetet och bereda frågor av juridisk natur. Rollen kommer att ge dig ett brett kontaktnät inom branschen. Du kommer att arbeta med en bred palett av juridiska ämnen såsom associationsrättsliga frågor och försäkringsdistribution, försäkringsjuridik, GDPR och penningtvätt mm. Den röda tråden är att förenkla för våra medlemmar – från att omvärldsbevaka och ta fram information till våra medlemmar om relevant information från EU, till att utveckla praktisk vägledning för förmedlarnas vardag.

I rollen som jurist kommer du att rapportera till vd med bland annat följande uppgifter:

Medlemsjuridik/tillståndspliktig verksamhet

 • Legal omvärldsbevakning och analys inklusive beredning av nationella och internationella yttranden
 • Compliancefrågor i ett brett perspektiv
 • Samordna arbetet med befintliga och nya vägledningar
 • Juridik på SFM:s hemsida
 • Medlemsjuridik/stadgar
 • Juridik med koppling till SFM:s gruppansvarsförsäkring
 • Fullmaktsfrågor
 • Samordna arbetet i SFM:s regelverksutskott

Bolagsjuridik

 • Bereda och skicka in handlingar till bolagsverk och andra myndigheter för föreningen och intressebolag
 • Medverka vid framtagande av avtal, bransch-överenskommelser m.m.
 • Sekreterare i styrelse, utskott och forum samt bereda material desamma.

Andra exempel är att representera SFM i olika branschprojekt, t ex Simpt (Svenska Institutet mot penningtvätt) och andra arbetsgrupper inom branschen för vägledningar mm.

Utbildning/bakgrund

Du har juristexamen och erfarenhet från försäkringsbranschen. Erfarenhet av deltagande, men även ledning av, projekt är meriterande, likt förståelse för compliancearbete.

Personliga egenskaper

Du har arbetat med juridik och tar dig an arbetsuppgifterna med stor noggrannhet och ansvarstagande. För tjänsten krävs att du är drivande, prestigelös, samarbetsvillig och bra på att kommunicera. Som person är du handlingskraftig, tar initiativ och sätter igång aktiviteter som du slutför. Du kan kommunicera din uppfattning och bedömning väl och skriver klart och koncist. Vi vill göra mer för våra medlemmar och där är du en viktig kugge som trivs med att samordna många intressenter.

Om SFM: (Svenska försäkringsförmedlares förening) är branschorganisationen för försäkringsförmedlare i Sverige. SFM verkar för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens; en bransch som spelar en viktig roll i flera aktuella samhällsutmaningar. Föreningen har funnits sedan 1976 och har idag närmare 2000 förmedlare och 125 bolag som medlemmar. I styrelsen för SFM finns både sak- och livförsäkringssidan representerade. Vid kansliet finns vd, ansvarig för press- och samhällsrelationer samt ansvarig för medlemmar och administration.

Placeringsort: Stockholm

Tjänsten är på heltid och tillsvidare. Ansökan skickas till perjohan.gidlund@sfm.se

Kontakt: Ytterligare upplysningar erhålles av Per Johan Gidlund, 073-6627332 eller perjohan.gidlund@sfm.se

Stockholm
perjohan.gidlund@sfm.se
1dd206a2 (anges alltid vid ansökan)
2022-03-04
Länk till annons:
https://www.forsakringsjobb.se/platsannons/4258
24 februari, 2022

Svara på enkäten idag!

Tack för att du deltar i att utse Årets Förmedlardisk/Årets Försäkringsbolag/Årets Försäkringsprodukt 2021.

Undersökningen tar cirka 10 minuter att genomföra och resultaten kommer att ligga till grund för utnämningen av Årets Förmedlardisk/Årets Försäkringsbolag/Årets försäkringsprodukt, sjukvårdsförsäkring enligt förmedlare och administratörer 2021.

Enkätundersökningen i länk: https://brfu.se/tbdp3

Ert deltagande är viktigt för oss eftersom era svar återkopplas till deltagande försäkringsbolag som i sin tur gör att vi tillsammans kan utveckla försäkringsbranschen.

SFM kommer att lotta ut tre upplevelsecheckar till de som svarar på enkäten och anger sin mailadress (10 000 kr, 5 000 kr och 3 000 kr).

Om behandling av personuppgifter >>

För frågor, emilie.wiklund@sfm.se

24 februari, 2022

Prm: Stort intresse och möjlighet att påverka branschen

Nu rullar SFM ut sin undersökning bland försäkringsförmedlare och administratörer för fjärde året i rad med Brilliant och intresset har vuxit från försäkringsbolagen. Undersökningen ligger till grund för utnämningen av årets Förmedlardisk/Försäkringsbolag och årets Försäkringsprodukt- sjukvårdsförsäkring, 2021.

 

 • Det är glädjande att se det engagemang och det intresse som finns kring undersökningen och resultaten. Försäkringsbolagen har uppskattat mycket att ta del av svaren och omsätta dessa till förbättringar i verksamheten. Då vi nu rullar ut undersökningen för fjärde året i rad tillsammans med Brilliant går det att följa trender och jämföra dessa både vad gäller sin egen verksamhet men också jämfört med branschkollegor och konkurrenter. Med årets enkät får våra medlemmar återigen möjlighet att förbättra försäkringsbolagens service och på så sätt möjlighet att tillsammans utveckla försäkringsbranschen, säger Emilie Wiklund, press- och samhällsansvarig SFM.

 

Pris för bästa försäkringsprodukt, sjukvårdsförsäkring, var en nyhet i förra årets enkät och kommer även i år att vara med i undersökningen.

 

 • Intresset för produkten sjukvårdsförsäkring är stort och är en viktig produkt för många av våra medlemmars kunder. SFM:s medlemmar möter kunder, individer och företagare, med olika behov och förutsättningar och har möjlighet att konkurrensutsätta marknaden för sjukvårdsförsäkring för att möjliggöra en effektiv och individanpassad lösning. Vi har i årets undersökning utökat frågan för att kunna få in mer kvalitativ data kring orsaken till utnämningen, säger Emilie Wiklund, press- och samhällsansvarig SFM.

 

Vinnarna i samtliga kategorier presenteras i maj i år.

 

Vinnare förra året var:

Årets förmedlardisk försäkringsförmedlare:

Vinnarna 2020: Liv: Euro Accident, Sak: If

Årets förmedlardisk försäkringsadministratörer:

Vinnarna 2020: Liv: Euro Accident, Sak: Moderna Försäkringar

Årets sjukvårdsprodukt 2020: Euro Accident

 

Emilie Wiklund, press- och samhällsansvarig SFM

23 februari, 2022

SFM erbjuder sina medlemmar en konkurrenskraftig gruppansvarsförsäkring för 2022

Under förra året gjorde SFM en större upphandling av ansvarsförsäkringen där samtliga relevanta svenska försäkringsgivare fick tillfälle att delta. Syftet med upphandlingen var att SFM ska kunna erbjuda medlemmarna en konkurrenskraftig gruppansvarsförsäkring med en försäkringsgivare som står sig bäst i priskonkurrensen.

Försäkringsgivarna för gruppansvarsförsäkring för 2022 är QBE och Berkley där bägge försäkringsgivarna har flerårig erfarenhet av ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare.

 

Logga in och läs mer om villkoren för 2022 här >>>

 

För frågor kontakta medlemsansvarig henrik.fredrikson@sfm.se