– Det är uppenbart att angreppen mot Ukraina är ett angrepp på hela den europeiska fredsordningen och ekonomin. Det är kriget som drabbar Ukraina men hoten sträcker sig längre än så. Det är mot den allvarliga bakgrunden viktigt att vi på de olika sätt vi kan ger Ukraina och dess fria organisationer det stöd vi kan, säger Gunnar Hökmark, ordförande SFM.

 

SFM följer noga den utveckling som sker med anledning av Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari och det fruktansvärda krig som nu fortsätter att utspela sig framför hela världens ögon. SFM arbetar aktivt med informations- och kunskapsinhämtning hos våra medlemmar och via vår europeiska medlemsorganisation Bipar för att på bästa sätt tillsammans i försäkringsförmedlarbranschen kunna möta effekter av kriget på både ett humanitärt och finansiellt sätt. Sedan tidigare har SFM informerat om de Ukrainska organisationernas upprop, läs mer här >>> länk.

 

– Våra medlemmar har märkt av en ökning av inkommande frågor från sina kunder. Kunderna efterfrågar våra medlemmars analys kring marknadsläget nu och framöver där en vanlig fråga är om jag borde byta fonder i mina försäkringar och om det ens är möjligt, och det finns såklart en oro för minskad eller utebliven riskaptit på sakförsäkringsområdet, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

Utöver att stötta humanitärt med donationer, har SFM:s medlemmar sedan invasionen av Ukraina arbetat aktivt med att bistå sina kunder med information och analyser kring läget. På flera av våra medlemmars hemsidor går det att dagligen ta del av senaste analyser och marknadsrapporter av läget. Nedan ett antal exempel från SFM-medlemmar med information kopplat till effekterna av kriget i Ukraina:

 

 

SFM bidrar aktivt med synpunkter till EIOPA om effekterna i marknaden. Vill du som SFM-medlem bidra i informationsutbytet och samverkan kring effekterna av kriget i Ukraina, hör av dig till Emilie Wiklund, press- och samhällsansvarig SFM, emilie.wiklund@sfm.se

 

Sanktioner mot ryska individer och företag

 

Till dags datum har 877 individer och 62 företag från Ryssland tagits upp på EU:s sanktionslista. En övergripande information om sanktioner finns på EU-kommissionens hemsida >>> länk och information om de humanitära behoven >>> länk. Sanktionerna riktar sig mot ryska fysiska och juridiska personer. Information om EU:s sanktionasarbete finns här: EU-rådets officiella sida och beslutade sanktioner framgår av respektive beslut och finns att läsa här: EUR-Lex. Listan som nu utvidgats över ryska personer och företag, är sedan tidigare omfattande och typiskt sett rör det sig om så kallade oligarker med ägarintressen i olika företag, företrädare för stora bolag med ryska staten som ägare och Rysslands centralbank.

 

För bolag med verksamhet i Storbritannien finns samlad information från den brittiska regeringen nedan:

  • https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia
  • https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-imposes-uks-most-punishing-sanctions-to-inflict-maximum-and-lasting-pain-on-russia
  • https://www.gov.uk/government/publications/russia-sanctions-guidance/russia-sanctions-guidance

 

– Praktiska åtgärder för en försäkringsförmedlare är i detta läge att stämma av sina kundförbindelser och andra avtal av ekonomisk karaktär för att säkerställa att inte ekonomiska medel görs tillgänglig till berörda, och naturligtvis följa utvecklingen av dessa sanktionslistor. Verkliga huvudmän som finns på sanktionslistan och som äger mer än 50 % av ett företag, smittar företaget och dess tillgångar som ska frysas exempelvis. Samtidigt är det ökade cyberhotet nu välkänt och utgör en förhöjd risk för attacker genom t.ex. phishing, malware och ransomware, kommenterar Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

Ett antal fonder hos respektive försäkringsbolag är handelsstoppade vilket innebär att fondbyten inte kan genomföras och här uppmanar våra medlemmar sina rådgivare att arbeta proaktivt mot den grupp kunder som påverkas absolut mest av marknadsläget.

 

Försäkring för verksamheter som ställer om

Det är tydligt att hela branschen samverkar för ett humanitärt förhållningssätt och är villiga att underlätta så långt som möjligt. Det handlar bland annat om våra medlemmars kunder som ställer om sina verksamheter för att bland annat ta emot de människor som flyr kriget i Ukraina.

 

SFM har frågat ett urval av försäkringsbolagen om den svenska marknadens hantering av behovet av försäkringsskydd från exempelvis svenska företag inom fastighetssektorn som ställer om. Generellt är signalen att branschen sluter upp för att underlätta för människor på flykt från kriget, att riskbedömningar behöver ske individuellt när det gäller företag som ställer om sina fastigheter för att ta emot människor på flykt och att bolag signalerar att riskaptit inom t.ex. transport till och från Ukraina, Belarus och Ryssland inte finns för närvarande.

 

– Våra medlemmar har gjort och gör vad de kan inom ramen för deras affärsverksamhet för att underlätta för kunder som i sin tur på olika sätt underlättar i med humanitära insatser. SFM:s bild är att även försäkringsbolagen sluter upp och fortsatt tillhandahåller försäkringsskydd i dessa delar, men även att flera inför flexibilitet i hemförsäkringen, avslutar Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

Är du som SFM-medlem intresserad av ytterligare information om försäkringsbolagens kommunikation till SFM, kontakta kansliet på info@sfm.se.

Per Johan Gidlund, vd SFM

Per Johan Gidlund, vd SFM